نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
سیاسی

هشدار غریب‌آبادی در مورد ماجراجویی‌ علیه برنامه هسته ای ایران

منبع
ايرنا
بروزرسانی
هشدار غریب‌آبادی در مورد ماجراجویی‌ علیه برنامه هسته ای ایران

ايرنا/ سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان‌هاي بين المللي مستقر در وين در سخناني در نشست فصلي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: انفجار در تاسيسات هسته اي شهيد احمدي روشن (نطنز) نتيجه خرابکاري بود و ما نسبت به چنين ماجراجويي خطرناکي هشدار مي‌دهيم.

کاظم غريب‌آبادي امروز پنجشنبه با تشريح مواضع جمهوري اسلامي ايران درخصوص گزارش پادماني مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: جمهوري اسلامي ايران، اهميت بالايي براي امنيت هسته اي قائل است. در اين زمينه، توجه شما را به يک موضوع مهم درخصوص انفجار اخير در تأسيسات هسته اي شهيد احمدي روشن (نطنز) جلب مي کنم که همانطور که قبلاً اعلام شد، نتيجه خرابکاري بود. ما نسبت به چنين ماجراجويي خطرناکي هشدار مي دهيم. اين اقدامات بدخواهانه بايد توسط آژانس و اعضاي آن قوياً محکوم شوند.
سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با استناد به قطعنامه هاي آژانس درباره خرابکاري در تاسيسات هسته اي کشورهاي عضو و يادآوري مسوليت آنها اظهار کرد: در قطعنامه هاي مختلف کنفرانس عمومي تأکيد شده است "هرگونه حمله مسلحانه و تهديد عليه تاسيسات هسته اي اختصاص داده شده به مقاصد صلح آميز و تحت پادمان، نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بين الملل و اساسنامه آژانس تلقي مي شود". در همين چارچوب، ايران حق خود مي داند تا ضمن حفاظت از تاسيسات هسته اي خود، به هر شيوه اي که صلاح مي داند، واکنش لازم را نيز به اين تهديدات به طور مقتضي اتخاذ کند.
وي در عين حال تاکيد کرد: چنين اقدامات بدخواهانه، تأثيرات منفي بر برنامه هسته اي ايران نخواهد گذاشت، بلکه به عنوان انگيزه اي براي تسريع پيشرفت هايش خواهد بود.

ايران شفاف ترين برنامه هسته اي را در ميان اعضا دارد
غريب آبادي همچنين گفت: اين حقيقت که ۲۲ درصد از بازرسي هاي آژانس در سطح جهاني در ايران انجام شده است، نشان مي دهد ايران شفاف ترين برنامه صلح آميز هسته اي را در ميان کشورهاي عضو آژانس دارد.هر چند لازم است آژانس بر فعاليت هاي جاري تمرکز نمايد، اما ايران به طور داوطلبانه درخواست آژانس براي رسيدگي به موضوعات احتمالي پادماني را پذيرفت.
نماينده دائم کشورمان نزد سازمان‌هاي بين المللي مستقر در وين ادامه داد: در همين زمينه، گزارش فعلي مديرکل مبين گام هايي است که ايران و آژانس براي رسيدن به يک فهم مشترک درخصوص موضوعات مورد نظر و همچنين يافتن راه حل هاي قابل قبول براي آنها برداشته اند. دو طرف توافق داريم که به منظور غلبه بر موانع احتمالي، ابتدا بايستي يک محيط سازنده براي آن ايجاد شود که قطعا بر مبناي حسن نيت متقابل شکل خواهد گرفت. سطح گسترده کنوني همکاري بين ايران و آژانس به سادگي به دست نيامده است، و نبايد اجازه داد که به سادگي بوسيله منافع سياسي کوته بينانه تعدادي اندک تضعيف شود.

شوراي حکام و دبيرخانه آژانس در دام توطئه هاي دشمنان همکاري هاي ايران و آژانس گرفتار نشوند
سفير کشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي با تاکيد بر ضرورت رعايت چارچوب هاي حقوقي در همکاري ايران و آژانس، تاکيد کرد: بايستي توجه داشت همان متون حقوقي که حقوق آژانس را مقرر مي دارند، حدود و مرزهاي اعمال چنين حقوقي را نيز مشخص کرده اند. در همين رابطه، سوالات يا درخواست هاي آژانس بايد مبتني بر دلائل معتبر قانع کننده و اطلاعات و ارزيابي هاي مستقل خود آژانس باشد. غريب آبادي در ادامه با اشاره به کارشکني ها عليه همکاري هاي ايران و آژانس، بيان کرد: براي حفظ تماميت آژانس، اعضاي آن بايد از هرگونه اعمال فشار به آژانس، به طور جدي پرهيز کنند. با احترام به اين حدود و کنار گذاشتن اطلاعات ادعايي و ساختگي بود که زمينه همکاري ميان ايران و آژانس، فراهم گرديد. در همين راستا، از آنجا که آژانس اطلاعات در دسترس خود را تا به امروز بررسي و تجزيه و تحليل کرده است، بنابراين، تاييد کرده است هيچ سوال و يا درخواست ديگري براي دسترسي به اماکني به جز آن هايي که توسط ايران اظهار شده اند، ندارد.
اين ديپلمات کشورمان گفت: مايلم اين نکته مهم را نيز خاطرنشان کنم از آنجا که معدود دشمنان برجام هيچ مسئله اي براي تخريب آن و همچنين همکاري بين ايران و آژانس در ساليان اخير نيافته اند، سعي کردند تا به سمت ادعاهاي بي پايه و اساس بروند. از اينرو، ضروري است شوراي حکام و دبيرخانه آژانس در اين زمينه دور انديشي و درايت لازم را به خرج بدهند تا در دام توطئه هاي آنان گرفتار نشوند.

پروتکل الحاقي بخاطر برجام و بطور داوطلبانه و موقت از سوي ايران اجرا مي شود
نماينده دائم کشورمان نزد سازمان‌هاي بين المللي در وين با تاکيد بر اينکه ايران به طور داوطلبانه در مقطعي از سالهاي گذشته و اکنون پروتکل الحاقي را اجرا کرده، بيان کرد: بايستي خاطرنشان شود که موضوعات تحت رسيدگي، از جنبه درخواست دسترسي، با پروتکل الحاقي مرتبط هستند و نبايد فراموش کنيم که پروتکل الحاقي بخاطر برجام و بطور داوطلبانه و موقت از سوي جمهوري اسلامي ايران اجراء مي شود. در همين رابطه، بايد خاطرنشان کنم همانگونه که مکرراً توسط جنبش عدم تعهد تکرار شده است، بايد يک تمايز آشکار ميان تکاليف حقوقي اعضاء تحت موافقت نامه هاي پادمان خود و تعهدات داوطلبانه آن ها، با اين هدف که چنين تعهدات داوطلبانه اي به تکاليف حقوقي پادماني تبديل نمي شوند، بعمل آيد. در همين راستا، اين موضوعات بايستي در چارچوب تعاملات بين ايران و آژانس رسيدگي شوند؛ بنابر اين نيازي براي گزارش دهي منظم بيشتر به شوراي حکام و يک آيتم جداگانه ذيل دستورکار اين نشست نيست.

آمريکا مجهز به حدود ۶۲۰۰ کلاهک هسته اي

نماينده دائم کشورمان در سازمانهاي بين المللي با اشاره به ادعاهاي آمريکايي ها درخصوص برنامه هسته اي ايران، اظهار کرد: آمريکا و رژيم صهيونيستي اسرائيل براي ساليان متمادي با هدف انحراف جامعه بين المللي و آژانس، از احتمال بمب هسته اي و فعاليت هاي به اصطلاح پنهاني ايران صحبت مي کنند، در حالي که نه تنها تاکنون از اين بمب خيالي خبري نبوده است، بلکه ايران کشوري است که بيشترين شفافيت را در تعاملات خود با آژانس با پذيرش يک پنجم کل بازرسي هاي آن دارد. جمهوري اسلامي ايران مواضع خود را قوياً در مخالفت با سلاح هاي هسته اي و ضرورت امحاي کامل آن ها اظهار داشته است. در مقابل، آمريکا اکنون مجهز به حدود ۶۲۰۰ کلاهک هسته اي است که نيمي از سلاح هاي هسته اي موجود در جهان را تشکيل مي دهد و براي نابودي چندباره جهان کافي است. ظاهراً، آمريکا نه تنها تمامي کشورهاي اين کره خاکي را دشمن خود مي پندارد، بلکه دشمنان فرضي ديگري نيز در کره هاي ديگر براي خود ترسيم کرده است! علاوه بر اين، آمريکا ميلياردها دلار صرف توسعه و نوسازي سلاح هاي هسته اي خود مي کند و به لطف ان.پي.تي، از هرگونه بازرسي و راستي آزمايي نيز معاف مي باشد.
وي در ادامه بيان کرد: آمريکا نه تنها گامي ملموس در جهت اجراي تعهد خود تحت ماده ۶ ان.پي.تي در جهت خلع سلاح برنداشته است، بلکه برخلاف تعهدات خود تحت ماده ۱ اين معاهده، اين سلاح ها را به ديگر کشورها نيز انتقال داده است. اين واقعيت ها، در کنار سابقه استفاده از سلاح هسته اي توسط آمريکا عليه مردم بي گناه و غيرنظامي هيروشيما و ناکازاکي و همچنين حفظ گزينه استفاده مجدد از اين سلاح هاي غيرانساني و مخرب عليه اهداف خود در "سياست بازنگري وضعيت هسته اي"، آمريکا را به خطرناک ترين کشور دنيا تبديل مي کند.

رژيم صهيونيستي بزرگترين نگراني امنيتي در منطقه
غريب‌آبادي با اشاره به رفتار متناقض کشورهاي عضو آژانس نسبت به تسليحات هسته اي رژيم اسرائيل،  اظهار داشت: از سوي ديگر، رژيم صهيونيستي که تنها غير عضو معاهده عدم اشاعه در منطقه خاورميانه مي باشد، به معاهدات ديگر ناظر بر مقوله سلاح هاي کشتار جمعي نپيوسته است، و همچنان بزرگترين نگراني امنيتي در منطقه است. اين رژيم داراي انواع سلاح هاي کشتار جمعي است، به درخواست هاي مکرر جامعه بين المللي و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي پذيرش پادمان ها و بازرسان آژانس جواب رد داده است، و مکررا همسايگان خود را تهديد و به آنها حمله مي کند.
وي در ادامه سخنانش از اعضاي شوراي حکام پرسيد: آيا با اين وصف، اين به تمسخر گرفتن تمامي معاهدات خلع سلاحي و کنترل تسليحات نيست که آمريکا و رژيم صهيونيستي با چنين سوابق تاريکي، صحبت از نگراني هاي پادماني در مورد ايران مي کنند؟ اعضاي محترم آژانس، چه کسي تهديد به شمار مي آيد؟! اين، مسلما ايران نيست. کافي است به گزارشات متعدد آژانس نگاهي بيندازيد که همواره صحبت از نظارت بر برنامه هسته اي ايران و پايبندي به تعهدات آن مي کنند. براي حفظ رژيم پادمان و همچنين تماميت آژانس، جامعه جهاني نبايد درباره وضعيت آمريکا و رژيم اسرائيل و تهديدات آنها که متوجه صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي است، همچنان سکوت کند و نظاره گر باشد.

آژانس ماموريتش را حرفه اي و مستقل انجام دهد
 سفير کشورمان در پايان سخنانش گفت: هيات من مايل است تا بر اين نکته مهم که اجراي فعاليت هاي راستي آزمايي نيازمند اين است که دو طرف با حسن نيت همکاري کنند، تاکيد مجدد کند. احترام و اطمينان در طول زمان ايجاد مي گردد، اما مي تواند در کسري از ثانيه نابود شود. در همين راستا، قويا از آژانس انتظار مي رود تا مأموريت خود را به شيوه اي حرفه اي، مستقل، و بي طرفانه و به دور از هرگونه فشار يا مداخله انجام دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

دانلود اپلیکیشن آخرین خبر