آخرين خبر/ رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت با بيان اينکه هدف‌ ما از بين بردن تحريم‌هاي ظالمانه است، گفت: هر کجا ببينيم شرايط براي لغو تحريم آماده است از آن استفاده خواهيم کرد و هيچکس حق فرصت‌سوزي ندارد. اين مسئله حزبي و جناحي نيست؛ البته هر گامي که بخواهيم برداريم به رهنمودهاي مقام معظم رهبري توجه خواهيم کرد.


مهمترين بخش اظهارات حسن روحاني به شرح زير است:
* کرونا، به هم ريختن مناسبات آمريکا با جهان و تحقير آمريکا در سياست بين الملل علت عقب افتادن آنها در انتخابات بود.
* رژيمي که خواب سقوط نظام ايران را مي ديد خود به صورت حقيرانه ساقط شد.
* جز چند کشور کوچک در سراسر جهان، شرايط  جديدي پيش روي خود مي بينند. 
* در داخل کشور انتظارات تورمي و رکودي به انتظارات گشايشي با شرايط اميد به آينده تبديل شده است. 
* اساس روابط ما، با کشورهاي همسايه و دوست ماست.
* آمريکا به عنوان دولت مزاحم در روابط ما با کشورهاي منطقه نقش ايفا مي کرد و اين عامل مزاحم در حال رفتن است.

* دولت آمريکا آشنا به سياست بين الملل نبود و مجري تندروهاي داخلي و رژيم صهيونيستي بودند.
* شما به نطق هاي اين آدم (ترامپ) درباره ايران نگاه کنيد همان جملاتي را به کار مي برد که رژيم صهيونيستي به کار مي برد و همه مشکلات او از اينجا نشات گرفت. 
* آمريکا هيچوقت در تاريخ روابط بين الملل در سازمان ملل تحقير نشده بودند.
* اينکه در سازمان ملل يک طرحي ارائه بکنند و فقط خودشان و يک جزيره کوچک به آنها راي بدهد.
* سياست ما بر مبناي صلح و ثبات در منطقه است.

* سياست ما پايبندي به معاهدات است با شکستن تعهدات مخالفيم سياست ما تغييري نخواهد کرد.
* اين خواست آمريکاست که به سياست ما نزديک شود و يا فاصله بگيرد.
* ما مي خواستيم با تروريسم بجنگيم آنها مي خواستند حمايت کنند.
* ما مخاصمه را با آمريکا اول انقلاب شروع نکرديم. آن‌ها شروع کردند.

* ما با آمريکا قطع رابطه نکرديم. آن‌ها با ما قطع رابطه کردند.
* ما تجاوز به خاک آمريکا نکرديم. آن‌ها به طبس حمله کردند.
* ما به کشوري براي تجاوز به آمريکا کمک نکرديم. آن‌ها براي تجاوز به ايران به صدام کمک کردند.
*  آدمي که رو به پايان است دورانش گفت که برجام بدترين قرارداد تاريخ است.
* اين آقايي که جديد آمده از اول گفته ما ميخواهيم به برجام برگرديم.

* ما برنامه خودمان را درکشور بر اراده اي آنها پيوند نميزنيم.
* برنامه اي که تدوين کرديم بر مبناي پيروزي همين حزب جاري آمريکاست.
* از برخي‌دوستان تقاضا دارم به شايعات و القائات نادرست در کشور ادامه ندهند؛ موضوعات منافع ملي کشور را به انتخابات گره نزنند.
* کار کردن براي انتخابات اشکالي ندارد ولي منافع ملي فداي انتخابات نشود.
* آنها[آمريکا] تحريم را به جنگ اقتصادي تبديل کردند و‌ اقدامات تحريک‌آميز تا مرز جنگ انجام دادند.
* اين‌ تدبير و مديريت نظام و تصميم دولت بود؛ از خط قرمز ما عبور کردند و سردار بزرگ ما را به شهادت رساندند که تودهني خوردند.
* هر کجا ببينيم شرايط براي لغو تحريم آماده است از آن استفاده خواهيم کرد.
* هدف‌ ما از بين بردن تحريم‌هاي ظالمانه است.
* هرجايي هر فرصتي مناسب باشد کارمان را انجام مي‌دهيم.

* هيچکس حق فرصت‌سوزي ندارد.
* از هر‌ فرصتي‌ که به نفع منافع ملي مردم و رفع تحريم باشد استفاده خواهيم کرد.
* اين مسئله حزبي و جناحي نيست؛ البته هر گامي که بخواهيم برداريم به رهنمودهاي مقام معظم رهبري توجه خواهيم کرد.
* ملت ايران ثمره «مذاکره با دنيا» را در سال ۹۵ و ۹۶ ديدند.

* شرايط ما در اين دو سال در بهترين شرايط ۴۰ سال اخير بود.
* تورم ما يک رقمي بود. بالاترين رشد اقتصادي جهان را داشتيم.

مشروح اظهارات رئيس جمهور را در ادامه بخوانيد:
حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اينکه "دولت رو به پايان آمريکا در همه اين سياستها با ما فاصله گرفت"، گفت: اساس سياست ما تعامل سازنده  و يا به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي تعامل گسترده با جهان است و آنهايي که تخاصم را شروع کردند، خودشان بايد کنار بگذارند و هر موقع آنها از سياستهاي خصمانه خود عليه ايران دست بردارند، شرايط متفاوت خواهد بود.

رئيس جمهور اظهارداشت: آدمي را که دورانش رو به پايان است، از ابتدا تحريکش کردند و با تصورات کودکانه و توهم آميز از برجام خارج شد و آقايي که جديد آماده گفته است مي خواهم به برجام برگردم. اين به عهده آنها است اگر به وظيفه عمل کردند مي توانند راه جديدي را انتخاب کنند.

دکتر روحاني در عين حال تاکيد کرد که  ما برنامه هاي خودمان را به اراده آنها پيوند نمي زنيم، اين برنامه ها به اصول ما پيوند خورده اند. حال اگر آنها  به سمت اصول ما حرکت کردند، راه باز است اما اگر نخواستند برنامه هاي ما  که بر مبناي تداوم روند حاکميت کنوني تنظيم شده، ادامه مي يابد.

رئيس جمهور اظهارداشت: مبناي برنامه هاي ما نيز توليد، افزايش صادرات، بازگشت ارز صادراتي به داخل کشور و وفور کالا در داخل است که تداوم مي يابد.

وي با بيان اينکه جهان شاهد اتفاق قابل ملاحظه‌اي در هفته گذشته بود، اظهارداشت: سياست‌هاي متکبرانه‌اي که با تحقير برخي از ملت‌ها و حتي برخي از ملت‌هاي منطقه ما که به صراحت آنها را گاو شيرده لقب داده بود و سياست‌هايي که انزجار همه ملت‌هاي جهان و حتي مردمِ خودِ آمريکا را برانگيخته بود، در يک انتخابات، با مخالفت قاطع مردم مواجه شد.

دکتر روحاني خاطرنشان کرد: رژيمي که خواب سقوط نظام ايران را مي‌ديد، خودش به صورت بسيار حقيرانه‌اي ساقط شد و امروز همه کشورها جز چند کشور کوچکي که هميشه جزو اذناب اين رژيم بودند شرايط جديدي را پيش روي خودشان مشاهده مي‌کنند.

رئيس جمهور با بيان اينکه در داخل کشورمان نيز در انتظارات جامعه و مردم شاهد تغيير و تحول هستيم، اظهار داشت: امروز انتظارات تورمي و رکودي به انتظارات گشايشي با اميد به شرايط آينده تبديل شده است. البته اين اميد بر مبناي اين نيست که روابط کشورمان با آمريکا چگونه است چرا که اساس روابط ما با کشورهاي همسايه و دوست مي‌باشد منتها رژيمي که در آمريکا رو به پايان است به عنوان عامل مزاحم با کشورهاي ديگر ايفاي نقش مي‌کرد و امروز احساس مي‌شود که اين عامل مزاحم در حال از بين رفتن مي‌باشد و شرايط براي فعاليت کشورها بر مبناي مصالح و منافع خودشان آماده‌تر شده است.

دکتر روحاني با اشاره به روابط خوب کشورمان با کشورهاي همسايه و دوست گفت: امروز احساس مي‌شود که فضا براي روابط نزديک‌تر و تعامل بهتر با همه کشورهاي دوست آماده‌تر است.

رئيس جمهور با بيان اينکه اشکال رژيم و دولت رو به پايان اين بود که خيلي به سياست بين‌الملل آشنا نبودند و تقريبا مجري ديکته‌هاي تندروهاي داخلي و رژيم صهيونيستي بودند، اظهار داشت: با توجه کردن به نطق‌هاي اين انسان در مجامع بين‌المللي نسبت به ايران، متوجه مي‌شويم که همان جملات و تعبيرات و لغاتي را به کار مي‌برد که رژيم صهيونيستي به کار مي‌برد و همه مشکلات آن هم از اينجا نشأت گرفت که نتوانستند بر مبناي مصالح و منافع مردم آمريکا و حتي مصالح و منافع جهان تصميم‌گيري کنند.

دکتر روحاني خاطرنشان کرد: علت اينکه در انتخابات از رقيب خود عقب افتادند به خاطر ناتواني در موضوع ويروس کرونا و دست انداختن آن به جاي مقابله با اين ويروس بود و به همين خاطر مردم آمريکا را با مشکلات زيادي مواجه کردند و علت ديگر به هم ريختن مناسبات و روابط با جهان بود. آنان حتي روابط با دوستان اروپايي و چين را به هم زدند.

رئيس جمهور اضافه کرد: تحقير آمريکا در سياست خارجي يکي ديگر از عوامل عقب افتادن در انتخابات آمريکا بود. آمريکا هيچ‌گاه در تاريخ روابط بين‌الملل تا اين حد در سازمان ملل و شوراي امنيت مفتضح نشده بود. اينکه طرح‌هايي در سازمان ملل ارائه دهد و کسي به آن اعتنا نکند در تاريخ بي‌سابقه بوده است و مردم آمريکا به خاطر همين تحقيرها تصميم به تغيير گرفتند.

دکتر روحاني احترام به حقوق ملت‌ها، عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها، مقابله با تروريسم، پايان يکجانبه‌گرايي و پايبندي به معاهدات را مبناي اصلي سياست‌ جمهوري اسلامي ايران دانست و تصريح کرد: اين سياست‌ها تغيير نمي‌کنند و هر دولتي هم در آمريکا روي کار بيايد باز هم همين سياست‌هاي خود را دنبال خواهيم کرد لذا سياستي که جمهوري اسلامي ايران ديروز داشت امروز و فردا هم خواهد داشت. به دولت آمريکا بستگي دارد که چه مقدار به اين سياست‌ها نزديک شود و يا از آن فاصله بگيرد.

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران، سياست اکثر کشورهاي مستقل و مهم جهان است، گفت: امروز همه کشورها با يکجانبه‌گرايي و تروريسم مخالف بوده و خواستار احترام در مناسبات و روابط بين‌المللي هستند.

رئيس جمهور خاطرنشان کرد: فردي که دوره‌اش رو به پايان است برجام را بدترين توافق تاريخ مي‌دانست و تحريکش کردند تا از آن خارج شود با اين تصور کودکانه و توهم‌آميز که در طول دو سه ماه مي‌تواند ايران را سرنگون کند و آنهايي که جديداً انتخاب شدند از ابتدا در تبليغات خود اعلام کردند که مي‌خواهند به برجام برگردند. ايران و 1+4 از ابتدا در برجام بودند و اين بر عهده آنهاست که اگر به وظيفه خود عمل کنند مي‌توانند راه جديد را انتخاب کنند.

دکتر روحاني گفت: در دولت دوازدهم بر اساس گزارش وزير راه و شهرسازي 2500 واگن و لوکوموتيو به بخش حمل و نقل کشور اضافه شده و از طرفي در اين هفت ماهه امسال عليرغم همه مشکلات جابه جايي کالا 6درصد نسبت به هفت ماهه پارسال افزايش داشته که حجم آن حدود 287ميليون تن بوده است. در اين مدت ورود کالاي اساسي و حمل آن 11.7درصد افزايش داشته و در اين مدت 60 ميليون تن کالاي اساسي جابجا شده است.

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه برخي از دوستان به شايعات و القائات نادرست در داخل کشور ادامه ندهند، گفت: بگذاريد فضاي بهتري که در ذهن مردم به وجود آمده باقي بماند و برخي‌ها موضوعات منافع ملي را به انتخابات کشور گره نزنند، تبليغات و فضاي انتخاباتي هيچ اشکالي ندارد اما بايد توجه داشت که منافع ملي را نبايد فداي انتخابات کرد.

دکتر روحاني با تاکيد بر اينکه دشمنان تحريم را به جنگ تروريستي تبديل کردند و حتي تا مرز جنگ و از خط قرمز ما عبور کردند، گفت: آنان بزرگ‌ترين سردار کشورمان را ناجوانمردانه به شهادت رساندند و گروهي بودند که با فحاشي و بدنامي با مردم ايران صحبت کردند و اميدواريم مردم آمريکا شرايط را به گونه‌اي رقم بزنند که شاهد آن باشيم که کاخ سفيد بر مبناي منافع مردم آمريکا و بدون تحقير ملت‌هاي ديگر و با پايبندي بر تعهدات خود به مسير صحيح برگردند.

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه هر کجا ببينيم شرايط براي لغو تحريم آماده است از آن استفاده خواهيم کرد، تصريح کرد: هدف ما لغو تحريم‌ها و تعامل سازنده با جهان است و هر جا و هر فرصتي براي اين کار مهيا باشد اقدامات خود را انجام خواهيم داد و هيچ‌کس حق فرصت‌سوزي ندارد و از فرصت‌ها بر مبناي منافع و وحدت ملي استفاده خواهيم کرد.

دکتر روحاني خاطرنشان کرد: در طول هفت سال گذشته بر مبناي تعامل با دنيا پيش رفتيم و ثمره آن را در سالهاي 95 و 96 به خوبي مشاهده کرديم که اين دوره از لحاظ شاخص‌هاي اقتصادي جزو بهترين شرايط در 40 سال گذشته بود. در تمام شاخص‌ها بر مبنايي که نظام جمهوري اسلامي ايران اتخاذ کرده بود، با خواست رهبري پيش رفتيم.

رئيس جمهور با بيان اينکه در سه سال اخير سياست ما مقاومت و ايستادگي و گسترش صادرات و توليد بوده است، گفت: در اين مدت عليرغم همه مشکلات تسليم هيچ فشاري نشديم و به رغم شرايط مالي متفاوتي که با گذشته داشتيم حدود 100هزار ميليون تومان به خاطر کرونا در اختيار مردم قرار داديم و از آبان 98 تا امروز يک بسته حمايتي- معيشتي را به طور ماهيانه به مردم پرداخت مي‌کنيم ضمن اينکه از اسفند پارسال تا امروز حقوق‌ها را افزايش داديم و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به انجام رسيده است و در عين حال توسعه کشور را هم دنبال کرديم.

دکتر روحاني گفت: در طول سال جاري 57هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص داديم پس مسير ما بر مبناي استفاده از شرايط براي بهبود زندگي مردم و کاهش فشار معيشتي بوده است.

رئيس جمهور با اظهار اميدواري از اينکه شرايط بهتري براي آينده پيش رو باشد، گفت: از هر فرصتي که به نفع منافع ملي و رفع تحريم باشد حتما استفاده خواهيم کرد و اينها جزو مباحث حزبي و جناحي نيست البته در هر گامي که بخواهيم برداريم حتما به رهنمودهاي مقام معظم رهبري توجه خواهيم کرد.

دکتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه دولت در هفت سال گذشته در برخي از زمينه‌ها گام‌هاي بسيار مهم و بي‌نظيري را برداشته است، گفت: يکي از اين گام‌ها در زمينه بانک‌ها و پايان دادن به فعاليت موسسات غيرمجاز بود. ضمن اينکه در ماههاي آينده موضوع ادغام بانکهاي نيروهاي مسلح به پايان خواهد رسيد و همه آنها در بانک سپه ادغام خواهد شد و اين کار بسيار مهمي در نظام بانکي کشور است.

رئيس جمهور يکي ديگر از اقدامات زيرساختي دولت را گسترش خطوط راه آهن در سراسر کشور دانست و گفت: امروز استان‌هاي مختلفي به راه آهن سراسري متصل شده است و دولت اتصال راه آهن خليج فارس به درياي خزر و راه آهن ايران به افغانستان و همچنين راه آهن چابهار به زاهدان را با جديت پيگيري مي‌کند.

دکتر روحاني با تاکيد بر اينکه دولت با همه توان به دنبال متعادل کردن نرخ ارز و کاهش قيمت کالاهاي اساسي است، گفت: از همه وزراي اقتصادي که در سه سال جنگ اقتصادي با همه توان به ميدان آمده و اقدامات بسيار بزرگي را انجام دادند سپاسگزاري مي‌کنم و اميدوارم با تلاش بيشتر شاهد فعاليت‌هاي گسترده‌تري در ماههاي آينده داشته باشيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar