مهر/ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به مناسبت فرا رسيدن ايام الله دهه فجر در کارگاه آموزشي برخط دانشگاه پيام نور مرکز پاکدشت گفت: اصل دوم قانون اساسي آيينه تمام نماي آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران است.

سيد مرتضي نبوي به مناسبت فرا رسيدن ايام الله دهه فجر در کارگاه آموزشي برخط دانشگاه پيام نور مرکز پاکدشت با موضوع "بررسي آرمان ها، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي ايران" گفت: اصل دوم قانون اساسي آيينه تمام نماي آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران است. آرمان انقلاب اسلامي در يک جمله، لا اله الا الله است. شعار رسول خدا (ص) عبارتِ قولوا لا اله الا الله تفلحوا بود. يعني اگر مي خواهيم در تمام مراحل زندگي موفق باشيم بايد با زبان دل و عمل اقرار به يگانگي خداوند کنيم. اصل دوم قانون اساسي که ميراث ارزنده انقلاب اسلامي است آيينه تمام نماي آرمان هاي انقلاب اسلامي است. اصل دوم قانون اساسي مي گويد: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: ۱-خداي يکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او ۲-وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين ۳-معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا ۴-عدل خدا در خلقت و تشريع ۵-امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ۶-کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او دربرابر خدا که از راه:

الف-اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين
ب-استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج-نفي هرگونه ستمگري و ستمکشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي کند.

وي افزود: در اين اصل از لزوم اقامه کلمه توحيد تا اقامه عدل و حرکت در مسير پيشرفت دانش به عنوان ماهيت نظام جمهوري اسلامي تأکيد شده است.

وزير اسبق پست و تلگراف و تلفن گفت: امام خميني بر اساس اين نگاه کلمه توحيد را براي ما تفسير کرد و در زندگي شخصي، جامعه و زمانه خودش پياده کرد. امام خميني در زمان خودش سه طاغوت را به ترتيب اولويت تشخيص داد. اولين و بزرگترين طاغوت آمريکا بود که از آن تحت عنوان شيطان بزرگ ياد کرد. دومين طاغوت رژيم نامشروع اسرائيل بود که از آن تحت عنوان غده سرطاني ياد کرد که در قلب سرزمين هاي اسلامي توسط استعمار غرب کاشته شد. سومين طاغوت که کوچکترين طاغوتها بود رژيم کودتايي پهلوي بود. امام بر اساس اعتقاد زباني و قلبي و عملي به اصل توحيد اين سه طاغوت را معرفي کردند و بانگ برآوردند که با آن ها نمي توانيم کنار بياييم. در عصر امام خميني نظام حاکم بر جهان دوقطبي بود. کشورهاي دنيا عملا وابسته به دو اردوگاه آمريکا و شوروي بودند. رژيم پهلوي حافظ منافع آمريکا بود و با کودتاي اين کشور بر سر کار ماند. طاغوت پهلوي در کنار رژيم عربستان سعودي به نمايندگي از آمريکا ژاندارم منطقه بودند. ايران قدرت سخت آمريکا در منطقه بود و عربستان صندوق مالي. ارتش ايران در تيول مستشاران آمريکايي بود. امام خميني اين نظم دو قطبي را يک نظم ظالمانه مي دانستند. بنا بر اين انقلاب بر مبناي نفي سه طاغوتِ آمريکا، اسرائيل و رژيم کودتايي پهلوي شکل گرفت. در مناسک حج نيز حجاج به سه نماد شيطان به عنوان شياطين بزرگ و متوسط و کوچک سنگ مي زنند و امام نيز انقلاب را بر مبناي نفي سه شيطان جلو برد.

رييس اسبق مرکز پژوهش هاي مجلس گفت: از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي برچيدن رژيم کودتايي پهلوي و روي کار آمدن نظامي بر مبناي رأي مردم بود. وضعيت رژيم غاصب صهيونيستي و کشور آمريکا در شرايط کنوني با موقعيتشان در زمان پيروزي انقلاب اسلامي قابل مقايسه نيست. افول و بحران در درون شاخصه وضعيت فعلي آنان است. در حالي که در چهار پنج دهه گذشته در اوج قدرت بودند. رژيم صهيونيستي با دارا بودن ششمين ارتش بزرگ دنيا در جنگ شش روزه کشورهاي عربي را در هم کوبيد اما بعد از انقلاب از دو گروه همسو با ايران شکست خورد. در جنگ ۳۳ روزه از حزب الله لبنان و در جنگ ۲۲ روزه از جنبش حماس متحمل شکست شد. اعتراضات گسترده داخلي در اسرائيل و آمريکا از نشانه هاي زوال اين دو دولت است. آمريکا در آن مقطع در اوج قدرت بود و پس از فروپاشي شوروي خود را تنها ابرقدرت حاکم بر دنيا مي پنداشت. اما اکنون جداي از وضعيت کاريکاتوري دموکراسي آمريکايي آنان در حال خروج از منطقه خليج فارس هستند و حتي توانايي تغيير دولت ها در حيات خلوت خود يعني آمريکاي لاتين را ندارند. با مقاومتِ انقلاب اسلامي به عنوان محور مقاومت قدرت سخت و نرم آمريکا رو به ضعف رفت.

نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي گفت: يکي ديگر از دستاوردهاي انقلاب تعريف قدرت نرم در جهان بود. امام خميني براي پيروزي انقلاب اسلحه از غرب و شرق نگرفت. حتي پس از سقوط پادگانها و پخش سلاح در ميان گروه هاي مبارز ايشان اجازه استفاده از سلاح در مقابل ارتش را ندادند و گفتند به جاي شليک گلوله به ارتشيان گل بدهيد. ميشل فوکو انديشمند مطرح فرانسوي اين قدرت نرم را در انقلاب ايران ديد. انقلاب ايران تحول عظيم فرهنگي ايجاد کرد.

عضو شوراي حل اختلاف قوا گفت: شعار نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي نيز از ديگر دستاوردهاي انقلاب اسلامي بود. امام خميني بر اساس کلمه توحيد نظم دو قطبي حاکم بر جهان را قبول نداشت و بر سلطه ناپذيري ايران تاکيد و آن را عينيت بخشيد.

سيد مرتضي نبوي در ادامه گفت: ثبات و امنيت پايدار از ديگر دستاوردهاي انقلاب اسلامي مي باشد. غرب براي تسلط بر جهان اسلام، پس از سقوط خلافت عثماني جهان اسلام را به کشورهاي کوچک با زمينه اختلافات مرزي و قومي ايجاد کرد و در کنار آن با ايجاد رژيم جعلي اسرائيل ناامني پايدار براي خاورميانه شکل داد. اما انقلاب براي ايران و همپيمانانش ثبات و امنيت به بار آورد و بعد از ثبات در امنيت توانستيم قدرت دفاعي خود را تقويت و بازسازي کنيم و پيشرفت علمي نماييم.

وي در ادامه ي بيان دستاوردهاي انقلاب گفت: حاج قاسم سليماني دستاورد انقلاب اسلامي ايران است. حاج قاسم قهرماني ملموس و عيني براي ما ايرانيان است و مانند رستم و سهراب و آرش ريشه در اسطوره و افسانه ندارد. زماني ايرانيان قهرمان مطلوب خود را در قالب اسطوره نشان مي دادند اما انقلاب اسلامي در قالب حاج قاسم قهرمانان اسطوره اي و افسانه اي را براي ما در عالم واقع تحقق بخشيد. حاج قاسم مانع تحقق توطئه هاي آمريکا، اسرائيل و دولت هاي مرتجع عربي در منطقه شد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيان آسيب شناسي انقلاب اسلامي گفت: ما از وضع موجود راضي نيستيم. کمبودهايي داريم و بايد با آسيب شناسي در جهت رفع آن اقدام کنيم. در سطح جهاني يک مقابله سنگيني عليه انقلاب شکل گرفت. سال ها جنگ تحميلي عليه ما به راه انداختند. دهه ها در محاصره اقتصادي بوديم و به شيوه هاي گوناگون دشمنان ما شانس خود را با هدف سرنگوني انقلاب امتحان کردند اما نتيجه نگرفتند. خانم کاترين اشتون چند روز پيش به دولت بايدن گفت ايراني که مقابل ترامپ ايستاد و باج نداد مقابل دولت شما هم تسليم نمي شود. غربي ها در انديشکده هاي خودشان پديده انقلاب رنگي را برخلاف اصول دموکراسي عليه کشورهاي مخالف خود طراحي کردند اما در ايران انقلابي نتيجه نگرفتند. آنان امروز تيغ دو لبه فضاي مجازي را با تمام ظرفيت عليه انقلاب به کار گرفتند. انقلاب اسلامي از جنبه رسانه، ارتباطات و فضاي مجازي دست برتر يا حتي شرايط برابر حداقلي را ندارد و بر جوانان است که اين نقيصه را جبران کنند.

نماينده اسبق مجلس گفت: هويت زدايي از همه ملت ها سياست مشترک تمام دولت هاي آمريکايي است. اگر ما هويت ايراني و جمعي خود را از دست بدهيم مقاومت ما درهم خواهد شکست. جمهوري اسلامي محور مقاومت و الگوي کشورهاي مستقل در حال توسعه است. ظرفيت هاي جوانان ما بالاست. عملکرد ما در مقابله با ويروس کرونا از کشورهاي آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان بهتر بود. جوانان ما يکي از بهترين واکسن ها را توليد کردند که حتي بر روي ويروس کروناي انگليسي مؤثر بود.

رييس اسبق مرکز پژوهش هاي مجلس گفت: از بزرگترين آسيب هاي ما ساختار اقتصادي معيوب و وابسته به نفت است. مسؤلين ما متأسفانه معتاد به درآمد نفت شدند. نداشتن يک نظام حقوقي مدون از نقاط ضعف کشور ماست. نظام حقوقي نرم افزار اداره کشور است. قوانين، فله اي تصويب شدند. در حال حاضر قوانين بايد تنقيح و تدوين شوند. نظام اداري بايد متکي بر شايسته سالاري و فناوري نوين باشد. از آسيب هاي موجود بدنه معيوب بروکراسي است. اين بدنه معيوب مانع از تشکيل دولت يکپارچه الکترونيک است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar