خبرآنلاين/ يک عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري مي‌گويد: اين هنر نيست که ما در جريان ولايي و انقلابي نيروهايمان را کنار بزنيم، هنر اين است که از نيروهايمان مطابق توان و سوابقشان استفاده کنيم. 

محسن کوهکن درباره موقعيت سياسي علي لاريجاني و ضرورت حفظ او در جريان اصولگرايي، گفت: اينکه عده اي بيايند و مطرح کنند که آقاي لاريجاني از دايره اصولگرايي خارج شده است، حرف صحيحي نيست. اينکه عده اي بگويند که آقاي لاريجاني در ۳ دوره اي که رئيس مجلس بوده به مملکت خيانت کرده است هم نهايت بي انصافي است و قطعا حرف صحيحي نيست.

وي ادامه داد: اين آقاي لاريجاني همان کسي است که بعد از دوم خرداد تنها محل و مأوايي بود که دستي به سر نيروهايي مي کشيد که در نظام حذف شده بودند، تنها به عنوان اينکه پيام دوم خرداد را نگرفته بودند، ايشان به هرجهت با آنها همراهي داشت. من معتقد هستم آقاي لاريجاني معتقد به ولايت فقيه است، من معتقدم ايشان در ۳ دوره مجلس و همين حالا هر کجا متوجه شود مقام معظم رهبري نظري دارند نه از باب سياسي بلکه از جهت اعتقادي به آن عمل مي کند؛ يعني نگاه ما اين است، ما يک نظري براي خودمان داريم که اگر مطلع بشويم ولي فقيه نظر ديگري دارد از نظر اعتقادي روي نظر خودمان پا مي گذاريم و آن نظر براي ما حجت است. 

نبايد به خاطر نظر مخالف روي کسي خط قرمز بکشيم
اين فعال سياسي اصولگرا تصريح کرد: آقاي لاريجاني به هرحال براي خودش تفکر و انديشه اي دارد، سخن مي گويد، مباحث را مطرح مي کند، بحث مي کند و شايد بخشي از سليقه و نظر و ديدگاهش را هم بنده قبول نداشته باشم اما دليل نمي شود اگر کسي يک يا دو ايراد داشت يا نظرش، نظر ديگري بود روي آن خط قرمز بکشيم و او را از دايره نظام خارج بدانيم. 

لاريجاني ساکت فتنه بود؟
کوهکن در ادامه با اشاره به موضع گيري علي لاريجاني در جريان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اظهار کرد: در آن جريان مطرح مي کنند که آقاي لاريجاني جزو ساکتين بود؛ در همان زمان من مطلبي را با يک واسطه شنيدم و سريع پيش ايشان رفتم و گفتم ديروز در جلسه فلان اين آقا (که الان به رحمت خدا رفته است) از قول شما چنين مساله اي را مطرح کرده ، ايشان برافروخته شد و گفت غلط کرده که اين حرف را زده است، من کي اين حرف را زدم، گفتم پس من مي روم و از قول شما اين حرف را تکذيب مي کنم.

وي خاطر نشان کرد:  نکته ديگر که درباره آن بحث مي کنند اين است که آقاي لاريجاني در مجلس نهم ظرف ۲۰ دقيقه برجام را تصويب کرد، من هم اينجا اين انتقاد را که بايد ايشان وقت مي داد تا برادران صحبت کنند و آخر هم به راي گيري مي رسيد را قبول دارم اما اي کاش من آنجا بودم و مي رفتم و همان صحبتي که در مورد پالرمو با ايشان داشتم را سر برجام هم انجام مي دادم، من زماني که بحث پالرمو مطرح شد، خدمت ايشان رفتم و گفتم آقاي دکتر تا قيام قيامت خواهند گفت که شما ۲۰ دقيقه اي برجام را تصويب کرديد و نمي خواهم بگويم درست بود يا غلط بود، فردا پالرمو مطرح مي شود و من به عنوان يک دلسوز از شما خواهش مي کنم اجازه دهيد همه مخالفين حرفهايشان را بزنند، اصلا ما مکلف به اين هستيم که چون يک زماني جرياني پيش آمده و ما خدمت مقام معظم رهبري احضار شديم و اين عين فرمايش ايشان بود که در مجلس اجازه دهيد حرف زده شود و شما منطقي پاسخ دهيد که بسيار حرف منطقي و درستي بود.

اين عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري تاکيد کرد: ايشان يک لبخندي زد و سري تکان داد و من احساس کردم که ايشان نصيحت من را به عنوان يک برادر بزرگتر پذيرفت، در ارتباط با پالرمو ايشان با توجه به همين خواهشي که من کردم همين کار را کردند و فرداي آن روزي که پالرمو مطرح شد ايشان با همين فرمان در مجلس جلو رفت و پالرمو با راي اکثريت ضعيفي در مجلس تصويب شد، من پس فرداي آن روز خدمت ايشان رفتم و گفتم حساسيتهايي که روي برجام بود روي پالرمو و بقيه لوايحي که مي آيد هست اما اينجا منتقدين نوشتند مجلس تصويب کرد و ننوشتند آقاي لاريجاني ۲۰ دقيقه اي پالرمو را تصويب کرد. 

اگر لاريجاني جاي حدادعادل بود...
کوهکن همچنين گفت: در مجلس هشتم به دوستان مي گفتم که بعد از انتخابات سال ۸۸ اگر آقاي لاريجاني پايين جاي آقاي حدادعادل نشسته بود ايشان به جاي آقاي لاريجاني مجلس را اداره مي کرد، همان مسيري که آقاي لاريجاني رفتند را ميرفت.

رياست عارف به صلاح مجلس و کشور نبود
وي يادآور شد: در مجلس دهم هم ۳ فراکسيون وجود داشت، تنها مجلس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که هيچ فراکسيون اکثريتي نداشت و کار کردن در آن بسيار سخت بود؛ در مجلس ششم جريان اصلاحات اکثريت داشتند و مي بريدند و مي دوختند، در مجلس هفتم اصولگرايان اکثريت داشتند و تصويب مي کردند اما در مجلس دهم ۳ فراکسيون بود، اصلاح طلبان، اصولگرايان و معتدلين و هيچ کدام هم اکثريت نداشتند يعني به تنهايي هيچ کاري نمي توانستند بکنند، در دو سال متوالي دوستان عزيزي دنبال اين بودند که آقاي لاريجاني رئيس نشود و بنده با صراحت مي گويم و ابا و واهمه اي هم ندارم، رقيب ايشان دکتر عارف بود و بنده علي رغم اراداتم به ايشان که خيلي هم به بنده محبت دارد و من هم به ايشان احترام مي گذارم چون ايشان انساني متدين است، اما به هيچ عنوان صلاح کشور و مجلس را در اين نمي ديدم که کمک کنم تا آقاي عارف رئيس شود.

اين فعال سياسي اصولگرا دراين باره اظهار کرد: بنده چند اقدام انتحاري از باب وظيفه انجام دادم و منتي هم سردکتر لاريجاني نيست و خود ايشان هم کاملا در جريان است که اين هم خلاف کار فراکسيون ما بود و هم بعضي از دوستان فراکسيون به من اعتراض کردند و تا حد دست به يقه شدن با من جلو رفتند. اين مطالب را از اين جهت گفتم که بدانيد من اگر از آقاي لاريجاني صحبت مي کنم با اين شناخت صحبت مي کنم، از سويي مطالبي که مقام معظم رهبري در مورد ايشان گفته براي ما حجت است و ديگر ما نبايد اهل بيش از حد سرعت گرفتن باشيم.

کوهکن در ادامه با بيان اينکه يک جريان سياسي بايد هم نيرو پرورش دهد و هم به مرور زمان نيروهاي جوان و تازه نفسش بيايند و در نحوه اجرا و تقنين و قضاوت و .. قرار بگيرند، گفت: ما منکر تجربه نمي شويم و نيروهاي کارکشته اي که استخوان خورد کرده اند و در سياست بسيار سردي و گرمي چشيده اند، همه جاي دنيا و عقل و منطق اين را مي گويد که اينها بايد به اتاق فکر بروند و برنامه ريزي کنند و تجربه خودشان را براي موفقيت آن جوانان منتقل کنند. 

در هر دو جريان اصولگرايي و اصلاح‌طلبي افراط و تفريط شده است
وي تصريح کرد: در هر دو جريان اصلاحات و اصولگرا افراط و تفريط شده است، در جريان اصلاح طلبي حتي در برابر کسي که به آن طرف مرز مي رود و بعد مي گويد ما از اول هم امام را قبول نداشتيم، سکوت مي کنند و هيچ چيز نمي گويند اما اين طرف قضيه در جريان اصولگرايي اگر يک اصولگرايي يک حرفي زد که بنده اصولگرا آن را قبول نداشتم سريع مهر باطل را روي پيشاني او مي زنيم. در دست رد زدن به سينه افراد با تجربه در جريان اصلاحات، تفريط کردند و حتي آنجا که خط قرمز حکم مي کرد که نيرو را کنار بگذارند، اين کار را نکردند و کنار آمدند و اين طرف در جريان اصولگرا عکس آن را قبول کردند. 

اين عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري با رد هر دو شيوه برخورد با چهره هاي سياسي، گفت: من نه آن را قبول دارم که اگر طرف مقابل ما بود و کوهي از اشتباه داشت، کوهش را کاه کنيم و نه اين را قبول دارم که اگر طرف از ما بود و کاهي از اشتباه داشت کاهش را کوه کنيم به همين دليل عقلانيت و منطق حکم مي کند هر چيزي را مطابق همان چيزي که هست ببينيم و پاي آن بايستيم. 

کوهکن با اشاره برخي گمانه زني ها پيرامون کانديداتوري علي لاريجاني در انتخابات رياست جمهوري، ادامه داد: من با بعضي از دوستانم بحث داشتم، آنها اين مساله را مطرح مي کنند که به صرف اينکه بعضي از جريانات اصلاح طلب در انتخابات گفتند کانديداي ما آقاي لاريجاني است پس ايشان از چهارچوب اصولگرايي خارج است اما ما در اين مملکت زندگي مي کنيم و کافي است شما يک سر سوزن سياسي باشيد متوجه مي شويد که يک فرد سياسي در صحنه انتخابات يک ايده آل و يک حداقلي دارد، يک مطالبه حداقلي و يک مطالبه حداکثري دارد، حداکثري اين است که اگر اصلاح طلب راديکال است مي گويد اگر يک رئيس جمهور راديکال شود نعمه المطلوب است ولي اگر او نشد مي آيم و مي گوييم حتي اگر چنانچه بين گزينه هايي که بودند يک اصلاح طلب نبود باز عقل حکم نمي کند که من کنار بکشم و مي آيم و بين نيروهاي غير اصلاح طلبي که هستند کسي که احساس ميکنم حتي ۵ درصد با من مشترکات دارد از او حمايت مي کنم تا فردا مطالبه حقم را بکنم.

به پيشکسوتان انتقاد کنيد اما...
وي افزود: من نمي خواهم بگويم اين کار درست است چون نيروي متدين در نظام اسلامي اگر براي کسي تبليغ کرد حق ندارد مطالبه اي از او داشته باشد چون وظيفه اش را انجام داده است، اگر من براي کسي تبليغ کردم وظيفه ام را انجام دادم، اما متاسفانه اين موضوعات چيزهايي است که وجود دارد و مي بينيم. در همين دولت هم خيلي ديديم و آقايان گفتند فلان استانها سهم ماست و اين سهم خواهي هايي که بسيار هم چيز بدي است را شاهد بوديم، لذا بنده معتقدم هر جرياني  انتقادش را به افراد پيشکسوتش و افرادي که به هرجهت استخواني در عالم سياست و اجرا و تقنين خورد کرده اند داشته باشد و حرفش را بزند اما نهايتا به قول قديمي ها زکات يک تخم مرغ يک شتر نيست.

نظر لاريجاني درباره راي دادن به احمدي‌نژاد در سال ۸۸ 
اين فعال سياسي اصولگرا تاکيد کرد: بنده همين حالا هم دکتر لاريجاني را اصولگرا مي دانم و قطعا ايشان را اصلاح طلب نمي دانم. من يک جمله اي را از سال ۸۸ به شما مي گويم هرچند ممکن است دکتر لاريجاني بعدا به من بگويند من اين جمله را خصوصي به شما گفته بودم، چرا اين جمله را گفتي؟ اما من مي گويم و اشکالي هم ندارد.

کوهکن توضيح داد: من پيش از انتخابات دوره دوم آقاي احمدي نژاد بارها مصاحبه کردم و گفتم آقاي احمدي نژاد يک کاري کرده که يک رايي را از کف جامعه لوله مي کند و بالا مي آورد، ايشان يکي دو مرتبه به من گفت از غيب مي گويي؟ من به ايشان گفتم که نمي گويم که در انتخابات به آقاي احمدي نژاد راي مي دهم، من نگفتم که براي ايشان تبليغ مي کنم، من دارم کف جامعه را مي بينم، شهرستانها و روستاها را مي بينم، بعضي ها بالا مي نشينند و از عوامل مرجع و دانشگاهيان و سياسيون و روزنامه ها و ... مي خواهند که اينها برايشان کار کنند و احمدي نژاد از آن طرف شروع کرده و کف جامعه نشسته است.

وي خاطر نشان کرد: حدودا يک هفته قبل از انتخابات رياست جمهوري دور دوم در سال ۸۸، من به آقاي لاريجاني گفتم علي رغم ميل باطنيم اما درمقام مقايسه در مقابل آقاي موسوي و آقاي کروبي از آقاي احمدي نژاد حمايت مي کنم و براي ايشان تبليغ مي کنم و اين عين جمله ايشان بود که گفتند علي رغم اينکه خيلي حرف داريم اما اگر فلان آقا انتخاب شود مملکت مشکل پيدا مي کند پس هرچه مي توانيد تلاش کنيد. حالا اگر يکي بيايد و بگويد آقاي لاريجاني به آقاي موسوي راي داده است؟ من نمي توانم اين را قبول کنم. آقاي لاريجاني به آقاي احمدي نژاد انتقاد داشت اما در جريان ۸۸ اين جمله اي بود که ايشان به من گفتند.

اين نماينده پيشين مجلس تاکيد کرد:آقاي لاريجاني معتقد بود که اگر آقاي ميرحسين موسوي انتخاب مي شد در مملکت مشکلات زيادي به وجود مي آمد و بعد هم که نقطه نظرات ايشان مشخص شد.فلذا من معتقدم ما بايد آن اعتدال در برخورد و نقد را داشته باشيم. ما حتي با دشمن خودمان هم نبايد انصاف را کنار بگذاريم و بي انصافي کنيم. بايد انصاف به خرج دهيم.

به احمدي نژاد گفتم اي بي انصاف...
کوهکن گفت: زماني که در انتخابات دوم در مناظره ها آقاي احمدي نژاد اسم آقاي ناطق را آوردند، زماني که من پاي تلوزيون اسم آقاي ناطق را شنيدم بلند شدم و از عمق جان گفتم اي بي انصاف! اين ته ناجوانمردي است، بنده در جريان و در متن قضايا بودم، تا زماني آقاي ناطق بود که تمام سرمايه اش را صرف کند تا تو شهردار تهران بشوي،تا آن موقع آقاي ناطق خوب بود؟اگر بعد از اينکه شما رئيس جمهور شديد به رفتار شما انتقادي دارد حالا بد مي شود؟ حتي من قبلا هم گفتم که دولت آقاي خاتمي محکم ايستاده بودند که آقاي احمدي نژاد شهردار نشود، آقاي ناطق مديريت کرد و زحمت کشيد و تلاش کرد و حتي آقاي باهنر را فرستاد که با آقاي يونسي که وزير اطلاعات آن زمان بود صحبت کند.

هنر نيست که نيروهايمان را کنار بزنيم
وي با تاکيد بر حفظ چهره هاي اصولگرا در جريان اصولگرايي، گفت: اين هنر نيست که ما در جريان ولايي و انقلابي نيروهايمان را کنار بزنيم، هنر اين است که از نيروهايمان مطابق توان و سوابقشان استفاده کنيم. کارهاي مهم در نظام را مقامات اول به افراد امين مي دهند تا انجام دهند، مگر مي شود يک کسي در نظام امين باشد و بعد مني که شهروند هستم او را نامحرم نظام بدانم. من بايد مقداري به عقب برگردم و ببينم اشکالم در کجاست اما به اين معنا نيست که انتقادي وارد نباشد، بنده هم به آقاي لاريجاني و آقاي ناطق انتقاد داشته و دارم اما داشتن انتقاد يک مقوله است و اينکه ما قضاوتهاي بي انصافي در مورد آقايان کنيم يک مقوله ديگر است.

لاريجاني ظرفيت رئيس جمهور شدن را دارد
اين فعال سياسي اصولگرا يادآور شد: اگر از من بپرسند آقاي لاريجاني اين ظرفيت را دارد که در انتخابات رياست جمهوري حضور يابد من مي گويم بله. اما اگر از من سؤال کنند که از نظر شما محبوبيت آقاي لاريجاني در شهرستانها و بين بچه هاي ولايي چگونه است، من مي گويم انقدر تخريب کرده اند که وقتي با آنها صحبت و استدلال مي کنيم يک يخشي از آنها آرام مي شوند اما يک بخشي از آنها اصلا زير بار نمي روند و قبول نمي کنند.

کوهکن تاکيد کرد: در جريان اصلاحات هم همين اتفاق افتاد. در ميان آنها هم بخشي از کساني که در مجمع روحانيون مبارز، انقلابي و به ولايت معتقد بودند و هستند اما همين برخوردها را آن طرف هم يک نوعي با اين افراد کردند.

وي در ادامه با اشاره به ويژگي هاي نيروهاي انقلابي در جريان اصولگرا، اظهار کرد:من معتقدم اگر نيروهايي با ويژگي ها انقلابي، متدين،توجيه در مقابل دشمان خارجي و توطئه هاي آنها و امريکايي ها و غربي ها و دلسوزي وجود دارند يعني چهار  مؤلفه تدين،انقلابي بودن، دشمن شناس بودن و دلسوز بودن را درنظر بگيريد بايد نسبت به آنها رئوف باشيم، سختگيري نکنيم و بلافاصله آنها را حذف نکنيم، نسبت به کساني که دستشان را رو مي کنند و از اين چهارچوبها خارج مي شوند حساس باشيم و حساسيتمان از اين جهت باشد که در هيچ بخشي به آنها فرمان ندهيم يا با توجيه مردم اجازه ندهيم فرمان دست آنها داده شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar