برنا/ يک چهره سياسي اصلاح طلب اذعان کرد: من بعيد مي دانم در چهار سال پيش رو از اصلاح طلبان استفاده شود چون شخص آقاي رييسي امروز مشکل دارد و نحله هاي مختلف اصولگرايي که تشتت بالايي دارند، انتظاراتي از دولت دارند و براورده کردن همين انتظارات مشکل خواهد بود اما فضايي فراهم مي شود که اصلاح طلبان به راحتي دولت را نقد کنند و توشه اي براي آينده شکل مي گيرد.
 
«علي تاجرنيا»، فعال سياسي اصلاح طلب، در گقت و گو با برنا، در رابطه با افول اصلاحات طي سال هاي گذشته و نقدهايي که بر کاهش اقبال عمومي نسبت به اين جريان مي شود، اظهار کرد: من عقيده دارم اصلاح و اصلاح طلبي هيچ وقت نخواهد مُرد؛ ممکن است چهره ها، گروه ها و احزاب اصلاح طلب در مقاطعي به دليل عدم اقبال به حاشيه رانده شوند و جريان هاي نوتري سر براورد ولي اين به معني ان نيست که اصلاح طلبي و اصلاحات مرده است.
 
او افزود: در قانون اساسي بحث صندوق يکي از محورهاي اساسي است. اگر به مقطعي فراتر از اصلاح طلبي معتقد باشيم به معني تحول خواهي است و شبيه به دگرگوني هاي اساسي است و آن زمان مي توانيم بگوييم اصلاح طلبي مرد و تحول خواهي را دنبال کنيم.

تاجر نيا تاکيد کرد: من فکر مي کنم اصلاح طلبي با صندوق راي و رفتارهاي دموکراتيک همزاد است مگر اينکه تعبير و تفسير ديگري از اصلاح طلبي وجود داشته باشد و در آن صندوقي نباشد. به هر حال من هنوز اعتقاد دارم به دليل برخي خطاها و شرايط سويي که برخي بوجود آوردند و اصلاح طلبان تدبير لازم را به کار نبردند ما در انتخابات اخير دچار نوعي شکست شديم و نمي توان گفت اين مساله دائمي خواهد بود.

او ادامه داد: اصلاح طلبي جرياني است که وجود خواهد داشت و شايد گروه ها و احزاب مختلف در زمان هاي مختلف شکل هاي مختلفي از اصلاح طلبي را داشته باشند و آنها تئوريزه و دنبال شود اين به معناي داشتن جايگزيني براي اصلاح طلبي نيست. اصلاح طلبي بايد در نفس خود پويا بودن و انتقاد از درون را داشته باشد؛ نمي توان جامعه اي را اصلاح کرد ولي نخواهيم اصلاح طلبي را اصلاح کنيم و بر پايه هاي گذشته حرکت کنيم. من احساس مي کنم مي توان چهره هاي جديدي را با اولويت بندي جديدي شکل داد که موجب جلب حمايت مردم مي شود.

تاجرنيا خاطرنشان کرد: اينکه اصلاحات بايد بتواند راي قالب مردم را کسب کند بايد گفت اصلاحات راي قالب مردم را از دست نداده بلکه شرايطي براي آنها تحميل شده است. اگر دقت کنيم راي آقاي رييسي تغيير نکرده است و با اينکه راي اصولگرايان و عده اي که از دولت آقاي روحاني ناراضي بودند تجميع شد ولي راي ايشان تفاوتي با دوره قبلي ندارد. 

او با بيان اينکه مردم در انتخابات اعتراض خود را به بخشي از حاکميت ابراز کردند، گفت: بخشي از مردم از اصلاح طلبان به دليل نوع حمايتشان از دولت اميد دلگيري داشتند ولي اصل اين نارضايتي به دليل ناکارامدي مجموعه حاکميت و عدم اميد به بهبودي شرايط بوجود آمده است. هر چه که مجموعه نظام به سمت کارامدي برود به همان نسبت ميزان حضور مردم در انتخابات افزايش پيدا خواهد کرد. وقتي مي توان گفت اصلاح طلبان شکست خورده و راي مردم را از دست داده اند که نُرمي از انتخابات گذشته و انتخاباتي 70 درصد شکل بگيرد و اصلاح طلبان در اين وضعيت نتيجه را واگذار کنند.

اين چهره سياسي اصلاح طلب در مورد احتمال حضور اصلاح طلبان با اعتداليون در کابينه رييسي اظهار کرد: من بعيد مي دانم در چهار سال پيش رو از اصلاح طلبان استفاده شود چون شخص آقاي رييسي امروز مشکل دارد و نحله هاي مختلف اصولگرايي که تشتت بالايي دارند، انتظاراتي از دولت دارند و براورده کردن همين انتظارات مشکل خواهد بود اما فضايي فراهم مي شود که اصلاح طلبان به راحتي دولت را نقد کنند و توشه اي براي آينده شکل مي گيرد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar