ايرنا/ نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي درباره طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي، گفت: بر آتش خشم ملت بنزين نريزيد.

مصطفي کواکبيان در حساب کاربري خود در توييتر درباره طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي افزود: به عنوان مسئول کميته فضاي مجازي کميسيون امنيت ملي مجلس دهم از طراحان طرح به‌ اصطلاح صيانت از حقوق کاربران در مجلس مي‌خواهم با طرح‌هاي غير شفاف و ضد منافع ملي و قانون اساسي و اشتغالزايي و ...خودشان را مقابل ملت قرار نداده و بر آتش خشم آنان بنزين نريزند.

روز چهارشنبه طرح جنجالي صيانت از حقوق کاربران و خدمات پايه کاربردي فضاي مجازي در مجلس بررسي شد. در اين روز نمايندگان ابتدا در جلسه اي غير علني درباره نحوه بررسي اين طرح شور کردند و در ادامه در جلسه علني بررسي آن را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي به کميسيونهاي تخصصي ارجاع دادند.

 بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

طي هفته‌هاي اخير بسياري از کارشناسان نسبت به تبعات و پيامدهاي تصويب اين طرح بويژه در زمينه محدود کردن فضاي کسب و کار هشدار داده بودند. اما در نهايت بررسي اين طرح در کميسيون مشترک با ۱۲۱ راي موافق به تصويب نمايندگان رسيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar