پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري/ سيد ابراهيم رئيسي درجمع مديران استان خوزستان، تعريف يک برنامه کوتاه مدت براي رفع مشکلات را ضروري و فوري دانست و اظهارداشت: مديران استان بايد پيش بيني کنند که چه اقداماتي بايد انجام دهيم تا هرچه سريعتر مشکلات استان حل شود و در اين راه مديران بايد کار را با جديت دنبال کنند و به نامه نگاري با مرکز بسنده نکنند.

رئيس جمهور  جمعه شب در جلسه شوراي اداري استان خوزستان با بيان اينکه بايد با تلاش شبانه روزي نسبت به جبران عقب ماندگي ها اقدام کنيم، تاکيد کرد: اين کار با يک روحيه جهادي و بسيجي شدني است و بايد مانند دوران دفاع مقدس براي رفع موانع و مشکلات عمل کنيم.
رئيس جمهور در ادامه با بيان اينکه حل مشکلات استان و انجام کارها نيازمند اين است که مديران در استان مستقر باشند و با مديران پروازي کار انجام نمي شود، گفت: بايد درمورد مديران پروازي تجديد نظر صورت گيرد.
رئيسي در ادامه نظارت مداوم بر روند انجام امور را ضروري خواند و گفت: نظارت بويژه نظارت درون سازماني با چشمان بيناي مديران استان بايد همواره در دستور کار باشد.
رئيس جمهور همچنين ايجاد اشتغال و رفع مشکل بيکاري در استان خوزستان را از جمله موضوعات مهم و در دستور کار دولت عنوان کرد و گفت: از هر طرحي در راستاي ايجاد اشتغال در استان حمايت مي کنيم.
رييس جمهور با اشاره به ظرفيت هاي فراوان استان خوزستان در زمينه کشاورزي، اظهارداشت: اين استان در بسياري از بخشها حرف اول را در کشاورزي مي‌زند و بايد نسبت به کشاورزي‌ استان توجه خاص و ويژه‌اي شود و اين بخش يکي از زمينه هاي مهم ايجاد اشتغال است.

آيت الله رييسي خاطرنشان کرد: در راستاي توجه به بخش کشاورزي، صنايع تبديلي و فراوري و بسته‌بندي محصول هم بايد مورد توجه قرار بگيرد . بعنوان نمونه استان مي‌تواند به عنوان يکي از مراکز کشور در زمينه خرما باشد.

دکتر رييسي فعال کردن بخش هايي از صنايع و ظرفيت خالي خطوط توليدي را در راستاي ايجاد اشتغال در استان مورد تاکيد قرار داد و گفت: ظرفيت هاي خالي که در صنايع استان وجود دارد براي ايجاد اشتغال بسيار مهم است و بايد اين ظرفيت ها فعال شوند. البته مشکلات خيلي پيچيده اي هم ندارند و مي توان سريعا آنها را برطرف کرد.

آيت الله رييسي با اشاره به لزوم توجه به صنايع پايين دستي پتروشيمي در مسير افزايش اشتغال، خاطرنشان کرد: صنايع پايين دستي پتروشيمي هم ارزش افزوده بالا و هم ظرفيت افزايش اشتغال دارد و بايد تلاش کنيم در حوزه پتروشيمي، خام‌فروشي نکنيم و اين يکي از ضرورت‌هايي است که بايد در استان خوزستان تقويت شود.

رييس جمهور درخصوص احياي  ۵۵۰ هزار هکتار از زمين هاي استان که مورد تاکيد مقام معظم رهبري بوده، اظهارداشت: در رابطه با بخش قابل توجهي از اين زمين ها هنوز اقدامي نشده است و از معاون اول دولت مي‌ خواهم در جلسه اي با مسئولين مربوطه، کار را عملياتي و اجرايي کنند و سريعا طرح‌هاي مربوط به اين موضوع پيگيري شود. اين ۵۵۰ هزار هکتار، مي‌تواند هم اشتغال بسيار  وهم رونق جدي در رابطه با کشاورزي ايجاد کند و واقعا مشکلات استان را حل کند.

دکتر رييسي با اشاره به مشکل آب استان خوزستان، اظهارداشت: مشکل اصلي آب را مديريت بهينه آن مي دانم و حتما بايد با دقت پيگيري شود در اين زمينه شوراي عالي آب مي‌تواند مشکل بسياري از مناطق را حل کند.

رييس جمهور افزود: در رابطه با اين مشکلات ، معتقدم که مديران ما بايد با مردم سخن بگويند، بايد مردم را از خود حساب کنيم. برايشان تصميم نگيريم که يک دفعه متوجه شوند تصميمي گرفته شده است، بايد نسبت به الگوي کشت با مردم و کشاورزان حرف بزنيم و بايد براي مردم تبيين شود مسئولين مربوطه بايد از ظرفيت اتحاديه‌هاي کشاورزي استفاده شود . اتحاديه کشاورزي يکي از بازوان دولت هستند اينها حتما بايد در تصميم ‌سازي و تصميم‌گيري‌ها مورد مشورت و توجه قرار بگيرند و خود اينها مي‌توانند بسياري از امور را دنبال کنند.

دکتر رييسي با اشاره به طرح آبرساني و طرح فاضلاب در استان خوزستان به صورت عام و در اهواز به صورت خاص، گفت: اين يکي از مسائل با اولويت ماست که بايد با سرعت دنبال شود. بايد زمان اجراي  آن هم کوتاه شود. ۳ سال براي اجراي آن پيش‌بيني شده است که با توجه به مشکلات مردم استان، ضرورت دارد که زمان آن کوتاه تر شود. بايد اعتبارات لازم تخصيص داده شود و تعداد کارگاه هاي موجود در اين بخش افزايش يايد تا کار با قوت دنبال بشود که مردم با مشکل مواجه نشوند.

رييس جمهور با تاکيد بر اينکه نسبت به محصولات کشاورزي بايد برنامه ريزي کنيم که دست دلالان در اين رابطه قطع شود، گفت: اگر به زنجيره توليد و مصرف بطور دقيق نظارت شود دست دلال ها قطع خواهد شد و جريان دلالي در آن به حداقل ممکن مي رسد. بايد بگونه اي عمل کنيم که توليد محصول براي کشاورز ما صرف کند و مديريت دولت در اين رابطه يک ضرورت است تا به توليدکننده و مصرف کننده ،اجحاف نشود.

دکتر رييسي تصريح کرد: بايد خسارت کشاورزان دنبال شود و با اينکه مدتي طول کشيده ولي نبايد بيشتر از اين طول بکشد. بايد اقدام و پيگيري کنيم که اين کار توسط بخش هاي مربوطه پيگيري خواهد شد.

رييس جمهور گفت : تشکيل شوراي راهبردي براي استان خوزستان که هم نمايندگان و هم مسئولين عالي رتبه استان و هم صاحب نظران در آن حضور داشته باشند براي پيگيري مسايل استان ضرورت دارد و اين شورا کمک خوبي هم براي دولت است. ضمن اينکه زمينه هاي جذب سرمايه گذاري در استان هم حتما بايد پيگيري شود.

رييس جمهور وضعيت کرونا در استان را خيلي را ناراحت کننده دانست و گفت:  امروز در جريان بازديد و جلسات انجام شده ، نيروهاي مسلح وعده‌ دادند تا در چند روز آينده ، ظرفيت بسيار خوبي را فعال کنند که اين ظرفيت به ظرفيت‌هاي فعلي استان ضميمه مي شود. همه بايد تلاش کنيم که وضع فعلي استان حتما تغيير کند هيچ بيماري روي زمين خوابانده نشود به ميزان نياز تخت فراهم شود وهر آنچه نياز هست از بخش هاي مختلف تامين شود .

آيت الله رييسي خاطرنشان کرد: رسانه ملي و بخش هايي که تريبون‌دار هستند نسبت به اقناع افکار عمومي فعال باشند تا  مردم اصول بهداشتي را رعايت کنند.

رييس جمهور گفت: رفع مشکل پرسنل بهداشت و درمان يکي از اولويت‌هاي ماست که آقاي وزير آنرا دنبال مي کنند. معوقه درمورد بهداشت و درمان و اينکه يک پزشک يا يک پرستار که در خط مقدم مجاهدت مي‌کند، چند ماه حقوق عقب افتاده داشته باشند، معنا ندارد.

دکتر رييسي افزود: از ۲۰۰ تخت مورد نياز استان، ۱۰۰ تخت آن طي فردا و پس فردا تامين مي شود و ۱۰۰ تخت باقيمانده نيز با سرعت پيگيري خواهد شد تا کمبودي از جهت تخت بيمارستاني در استان نداشته باشيم.

رييس جمهور اهميت لايروبي در استان را مورد تاکيد قرار داد و اظهارداشت: از جمله کارهايي که آقاي وزير نيرو و مديران‌شان در استان بايد دنبال کنند مساله لايروبي است، لايروبي يک کار ضروري است که مي‌تواند جلوي بسياري از اين تخريب‌ها و خسارت‌ها را بگيرد. بايد در اين زمينه از امکانات و ماشين آلات استان‌هاي ديگر استفاده شود تا کار لايروبي و رسوب‌زدايي و بازسازي و آماده سازي دستگاهها به ويژه دستگاه تصفيه زودتر انجام بگيرد که مردم در فصل پاييز با مشکل مواجه نشوند.

دکتر رييسي با تاکيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند  واکسيناسيون، گفت: اين يک مساله بسيار جدي است بايد واردات و توليد واکسن با سرعت و دقت انجام شود و کانال‌هايي که مي‌خواهند واکسن را وارد کنند بايد کاملا مورد اعتماد و تحت نظارت وزارت بهداشت باشند يعني نظارت دقيق و کامل وزارت بهداشت حتمي است  چون اين مساله جانِ مردم است و نمي‌شود با آن تعارف کرد. لذا انجام واکسيناسيون عمومي از اولويت‌هاي جدي است که بايد حتما دنبال شود.

آيت الله رييسي گفت: به وزراء و مديران استان تاکيد مي کنم که مسائل خوزستان مسائلي نيست که بخواهيم با تاخير با آن برخورد کنيم، به هيچ عنوان هيچ‌گونه تاخيري در اين قضيه جايز نيست و لازم است مديران با انگيزه‌ مضاعف کار را به صورت جدي دنبال کنند.

رييس جمهور خاطرنشان کرد: مصوباتي که در جلسه داشتيم را دفتر رياست جمهوري پيگير خواهد بود، همه بايد با دقت پيگيري کنند تا  آثار اين سفر و اين نشست در زندگي مردم استان سريعا ظاهر شود و مردم احساس کنند که يک اتفاقي افتاده است .

آيت الله رييسي تاکيد کرد: عملياتي و اجرايي شدن وعده ها و مصوبات در دولت ما مساله مهمي است که مصمم هستيم گزارش اقدامات انجام شده را  به مردم گزارش دهيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar