جماران/ عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: در دوران خدمت دولت تدبير و اميد شاهد بوديم که هر چه خواستند علي رغم تحريم ها و فشار مالي و فشار دشمنان از خارج، بر سر دولت بي پناه آوردند. حالا هم اين دولت رفته اما دست از سر روحاني و وزرايش برنمي دارند و هر روز آنها را تهديد به محاکمه و يا برخورد مي کنند اگر بنا به محاکمه کردن روحاني باشد هستند بسياري که بايد محاکمه شوند و پاسخگوي تصميمات، کردار و اعمال خودشان در قبال اين مردم باشند.

جليل رحيمي جهان‌آبادي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره شکايت مجلس از حسن روحاني رئيس جمهور پيشين به خبرنگار جماران گفت: درباره جزييات اين طرح اطلاعي ندارم اما در رسانه‌ها شنيده ام که مردم شکايتي را از آقاي روحاني به کميسيون اصل 90 انجام داده اند که اين کميسيون قصد پيگيري دارد حال اينکه اين طرح چقدر صحت دارد يا ندارد اطلاعي ندارم اما اينکه ما هر کسي را که مسئوليت دارد چه از طرف مردم و چه از مجلس که نهاد نظارتي است يا ساير نهادهاي نظارتي، مسئوليت پذير کنيم و از آن پاسخ بخواهيم خوب است.

روحاني در يکي از سخت ترين شرايط و تلخ ترين دوران هاي حکمراني، رئيس جمهور بود

او افزود: متاسفانه در کشور ما همانطور که بسياري از مفاهيم و ظرفيت هاي حقوقي را فداي مسائل سياسي و جناحي کرديم در خصوص رئيس جمهور هم اين اتفاق رخ داده است آقاي روحاني در يکي از سخت ترين شرايط و تلخ ترين دوران هاي حکمراني، رئيس جمهور بود قدر مسلم هر انساني که مسووليت دارد نه بدون اشتباه است و نه بدون ضعف است اما اينکه بخواهيم قضاوتي انجام دهيم بايد قضاوتهايي مبني بر واقعيات موجود انجام دهيم تا قضاوت منصفانه اي باشد.

نبايد خدمات دولت روحاني را ناديده بگيريم

اين نماينده مردم تربت جام در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اولا زماني که آقاي روحاني روي کار آمد عليرغم اينکه در دو دوره حائز رأي اکثريت مردم شد به نظر بنده، موج وسيعي از مخالفت‌ها و تخريب‌ها و مشکل‌سازي‌ها در داخل عليه آقاي روحاني شکل گرفت شخص آقاي روحاني و مديرانش يقينا اشتباهات و ضعف هايي داشتند اما اين بي‌انصافي و ناجوانمردي است که خدمات دولت آقاي روحاني و آن مقطع کاري ايشان چه در سياست داخلي و سياست خارجي را ناديده بگيريم.

اگر بنا به محاکمه کردن روحاني باشد هستند بسياري که بايد محاکمه شوند

رحيمي جهان‌آبادي بيان کرد: روي کارآمدن ترامپ اگر در آمريکا اتفاق نمي‌افتاد که پديده‌اي خارج از اراده ما ايراني‌ها و دولت آقاي روحاني بود شايد بسياري از اتفاقاتي که براي برجام رخ داد اصلا ايجاد نمي شد و آن فرايند مثبتي که بعد از برجام ادامه پيدا مي کرد و بسياري از مشکلات حل مي شد اما در دوران خدمت دولت تدبير و اميد شاهد بوديم که هر چه خواستند علي رغم تحريم ها و فشار مالي و فشار دشمنان از خارج، بر سر دولت بي پناه آوردند. حالا هم اين دولت رفته اما دست از سر روحاني و وزرايش برنمي دارند و هر روز آنها را تهديد به محاکمه و يا برخورد مي کنند اگر بنا به محاکمه کردن روحاني باشد هستند بسياري که بايد محاکمه شوند و پاسخگوي تصميمات، کردار و اعمال خودشان در قبال اين مردم باشند.

نبايد هر منتخب مردم را مورد هجوم قرار داد

اين نماينده مجلس اشاره کرد: اينکه هر منتخب مردم را مورد هجوم قرار دهند و از مردم طلبکار شوند و آن فرد را پس از دوران خدمتش رها نکنند رفتاري مطابق با منافع اين کشور نيست چراکه هم به کشور، مردم  و نظام آسيب مي زند و هم باعث مي شود اگر فردي توانايي و انگيزه دارد و در عين حال مي خواهد براي اين کشور کار کند امور را رها کند و اين در درازمدت آسيب زا است.

تخريب‌کنندگان تا شش ماه آينده فضاي تخريبي را عليه رئيسي رقم مي‌زنند

رحيمي جهان آبادي ابراز کرد: شاهديم بسياري از کساني که دلسوز هستند، انگيزه و تخصص دارند به دليل همين فضاي تخريبي و جناحي وارد عرصه نمي شوند اين موضوع را فقط در حمايت از آقاي روحاني بيان نمي کنم. به هر حال آقاي رييسي، رييس جمهور اين کشور هستند و رأي آوردند و در حال فعاليت هستند اما عده اي همين بلاها را شش ماه بعد(وقتي دوران ماه عسل تمام شود) بر دولت آقاي رييسي تحميل خواهند کرد همين گروه هاي سياسي که انتظار سهم خواهي و پست و مقام از آقاي رييسي دارند در نتيجه وقتي به اهدافشان نمي رسند طي شش، هفت ماه آينده تخريب عليه همين دولت را آغاز مي کنند. بنابراين اين رسم درستي نيست. در بسياري از کشورها نظام نظارت و پاسخگويي يک نظام قانونمند و شفاف است.

هر کسي در هر جايگاهي بايد پاسخگو باشد اما...

او عنوان کرد: منکر اين نيستيم که هر کسي در هر جايگاهي قرار مي گيرد بايد پاسخگو ي اعمال و رفتار خودش باشد اما اينکه عده اي در کشور به نام مردم، هر رفتاري با مردم و منتخبان آنها چه در مجلس، رياست جمهوري و ....هر رفتاري که دلشان مي خواهند انجام بدهند و خودشان به هيچ جا پاسخگو نباشند رسم منصفانه و عادلانه اي نيست در نتيجه هم به منافع کشور، امنيت کشور و هم به اعتماد مردم و در عين حال پيوند بين مردم و نظام آسيب مي زند.

عده‌اي خليفه کُشي را در کشور ترويج مي‌دهند

اين نماينده مجلس اضافه کرد: در واقع عده اي که اين خليفه کُشي را ترويج مي کنند در اين کشور دامن همه را خواهد گرفت ما معتقديم در مورد دولت روحاني، هر نظارت قانوني که بايد انجام شود مي تواند از مجاري قانوني اتفاق بيفتد اما اينکه در هر منطقه اي، چند نفر پيدا شوند و عليه يک نفر شکايت کنند و آن فرد را به دستگاه قضا بکشانند درست نيست چراکه همه مي دانند ريشه اين گونه مسائل جناحي است نه ديدگاه کلان و منافع کلان کشور.

رئيس جمهوري که مورد حمايت مخالفان روحاني بوده الان کجاست و چه مي‌گويد؟!

رحيمي ادامه داد: اگر به گذشته بسياري از چهره هاي سياسي که مورد حمايت همين آقاياني که الان عليه آقاي روحاني صحبت مي کنند نگاه کنيم مي بينيم رييس جمهوري که مورد حمايت آنها بوده است کجاي کار است؟ چه مواضعي را درباره رهبري، در قبال نظام، ارزشها و آرمان هاي انقلاب اسلامي دارد و چه کارنامه‌اي دارد؟ آيا وقتي يک رييس جمهوري سه قطعنامه در شوراي امنيت عليه ايران صادر مي‌شود و کشور در بدترين شرايط به زانو در مي‌آيد بايد رها باشد اما آقاي روحاني که در بدترين و تلخ ترين شرايط کشور چه در داخل و چه در خارج، آيا بايد محاکمه شود؟! اما هيچ کس در مورد آن افرادي که در ساير بخش ها و ساير دولت‌ها بودند پاسخگو نباشد يا در ساير بخش ها که اصلا انتخابي نيستند و در اين کشور تصميم گيري مي کنند و تصميمات آنها، سرنوشت اين کشور، فرزندان و آب و خاک ما را رقم مي‌زند.

عده‌اي سر شاخه نشسته‌اند و در حال بريدن ريشه هستند!

او عنوان کرد: من فکر مي‌کنم عده‌اي سر شاخه نشسته‌اند و در حال بريدن ريشه هستند و اين اشتباه بزرگي است. در واقع اين نظام، اين کشور و آب و خاک نياز به اتحاد و همگرايي و درک عاقلانه منافع ملي و همه مردم دارد. حال اگر برخي اين فضا و قدرت و اختيارات را به عنوان ابزاري براي تسويه حساب هاي شخصي، عقده‌گشايي‌هاي فردي و جناحي قرار دهند به نظام جمهوري اسلامي و اعتماد مردم آسيب وارد مي شود. مردم ما از اين دعواهاي سياسي و جناحي خسته‌اند.

همه بايد از رئيسي حمايت کنيم

اين چهره سياسي مستقل اشاره کرد: در حال حاضر بهترين زمان است که همه دست به دست هم دهيم و هر ظرفيتي که داريم پشت سر دولت فعلي بگذاريم و به اين دولت کمک کنيم تا گره کارها و مشکلات را چه در عرصه سياست خارجي و چه سياست داخلي باز کند. جناح فکري بنده با دولت فعلي همخواني ندارد اما هر کمکي از دست مجلس برآيد به دولت آقاي رئيسي انجام مي دهيم، در هر زمينه اي کمک بخواهند کمک مي‌کنيم تا بتوانيم مشکلات را حل کنيم در واقع نگاه ما بايد به سمت حل مشکلات کشور باشد اما کساني هستند که به نام مردم، در سايت ها و فضاي مجازي شروع به تخريب نمايندگان مجلس و يا هر وزيري که مي‌خواهد خدمت کند، مي‌کنند اما خودشان به هيچ جا پاسخگو نيستند و به نوعي نماينده هيچ جايي نيستند.

تخريب‌ها به کشور و نظام و مردم آسيب مي‌زند

او ادامه داد: درباره همين افرادي که در فضاي مجازي در حال تخريب مسوولان هستند بايد پرسيد آنها نماينده چه کساني يا کدام بخش از مردم هستند که مي‌آيند اين همه تخريب و تضعيف مي‌کنند. از نظر من اين شيوه رفتاري به کشور آسيب مي‌زند. اميدواريم در مورد اين روندي که در مورد آقاي روحاني شروع کرده‌اند در جمهوري اسلامي جايگاه عاقله و تصميم گير نهايي که رهبري است با ديد وسيعي که دارند و هدايت دقيقي که بر مسائل دارند انشاءالله مسائل و مشکلات را به سمت آرامش ببرند و مانع شوند از اينکه يک فضاي چالشي در کشور ايجاد شود. در نتيجه همه به سمت اتحاد و همگرايي و کمک به دولت منتخب فعلي برويم تا بتوانيم بخشي از مشکلات را از دوش مردم و نظام برداريم.

اگر هشدار رهبري نبود آمار نمايندگاني که به قوه مجريه مي‌روند بالاتر مي‌رفت

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال که نمايندگان تا چه حد به توصيه رهبري مبني بر نرفتن به قوه مجريه توجه کرده اند؟ با توجه به اينکه حدود 4 نفر از نمايندگان به قوه مجريه و جاهاي ديگر رفته اند، اشاره کرد: اگر هشدار رهبري نبود آمار بالاتر بود و تعداد نمايندگاني که به قوه مجريه مي رفتند بيشتر از اين بود. در واقع نمايندگاني هم که به دولت مي روند نيتشان اين است که به دولت کمک کنند چراکه برداشت ما اين است که بايد به آقاي رئيسي کمک کنيم حال چه مجلس باشد و چه اينکه آقاي رئيسي تشخيص دهد که فردي از مجلس به دولت برود.

طرح حمايت از کاربران فضاي مجازي در اولويت مسائل کشور نيست

او درباره توجه مجلس به اولويت ها و در پاسخ به اين سوال که مطرح شدن طرح حمايت از کاربران فضاي مجازي تا چه حد از اولويت ها بوده است؟ اظهار کرد: بنده از کساني بودم که از مخالفان اين طرح بودم آن را امضا نکردم در واقع مخالف اولويت دادن به اين طرح و بررسي آن در کميسيون ويژه بودم بلکه بر اين باور بودم که در صحن بررسي شود. در حال حاضر هم معتقدم اين طرح اصلا در اولويت مسائل کشور نيست. حال اينکه ما در درازمدت اينترنت ملي داشته باشيم يا بر فضاي مجازي اشراف داشته باشيم هيچ ايرادي ندارد اما در شرايطي که کشور درگير بحران هاي اساسي است ما در تنش هاي سياست خارجي نيازمند يک مديريت وسيع، فراگير و فوري داريم که بسياري از اين تنش هاي زائد و غيرضروري را در سياست خارجي کاهش دهيم، هزينه هاي حکمراني را براي مردم کاهش دهيم، هزينه هاي ارتباط با جهان را براي مردم کاهش دهيم، رفاه و حداقل معيشت را براي مردم فراهم کنيم. در بحران کرونا، نيازمند تامين دارو و واکسن و امکاناتي که مردم از اين بحران هولناک و بي سابقه خارج شوند هستيم.

رحيمي جهان آبادي بيان کرد: مردم، مجلس و مسوولان را رصد مي کنند. اين نکات بيشتر دغدغه مردم است؛ اعم از کم آبي ، بحران محيط زيست مسائل مربوط به حوزه بهداشت و درمان ، افزايش قيمت سرسام آور خودرو و لوازم خانگي و.....، در حالي که اين کالاها با يک سوم قيمت در آن سوي مرزها در حال فروش است. مردم تمايل دارند در زندگي خودشان حداقل تامين معاش و رفاه را داشته باشند و دغدغه اي هم براي شغل فرزندانشان نداشته باشند.

به جاي بگير و ببندها بايد ببينيم چه کار کنيم

او اشاره کرد: کاري که در مجلس اتفاق مي افتد علاوه بر اينکه وقت مجلس و نمايندگان را مي‌گيرد حاصلي هم نخواهد داشت. اگر اينترنت و فضاي مجازي اهميت دارد و منکر اهميت آن نيستم بايد به جاي اينکه به مردم استرس وارد کنيم و محدودسازي کنيم و بگير و ببند و جمع کردن ماهواره و ويدئو و تمام طرح هاي شکست خورده اي که طي چند سال گذشته انجام شده را تکرار کنيم بايد فکر کنيم چه کار کنيم اپليکيشن هايي در تراز برند جهاني توليد کنيم.

او ادامه داد: ما اگر به خلاقان جوان خودمان اعتماد کنيم و به آنها کمک کنيم تا نرم افزارهايي در سطح جهاني توليد کنند مردم هم کمک مي کنند. اينکه گفته شود اگر عضويت کانال يک فرد بالاتر بود از آن ماليات مي گيريم يا هر فضاي مجازي و شبکه اجتماعي که در ايران ثبت نشده باشد و اعضايش را معرفي نکرد محدودش مي کنيم و يا قيمت ارتباط اينترنتي اش را چند برابر مي کنيم شيوه هاي سلبي  و از سر ضعف و ناتواني است. 
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar