برنا/ عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: هيچ کس نمي تواند از قانون اقدام راهبردي مجلس تخطي کند و اگر بخواهد خدشه اي به طرح اقدام راهبردي وارد شود قطعا زير سوال خواهد رفت و مجلس واکنش شديد نشان خواهد داد، کسي نمي تواند و نبايد خارج از طرح اقدام راهبردي کوچکترين اقدامي انجام دهد و اگر قرار باشد خلاف اين طرح طبق نگاه حاکميت تغييري ايجاد شود، حتما بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي صورت بگيرد.
 
«شهريار حيدري»، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در گفت و گو با برنا در رابطه با "توافق صورت گرفته بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي" گفت: طرح اقدام راهبردي يک قانون مصوب شده توسط مجلس است و آژانس انرژي اتمي نمي تواند از اين قانون تخطي کند. اين طرح طي انتظارات مردم، از دولت و حاکميت به تصويب رسيده است و با برنامه و طبق چهارچوب به سازمان ملل و آژانس اعلام شد که جمهوري اسلامي چنين طرحي دارد و بناست در قالب آن فعاليت کند.
 
او در ادامه گفت: هيچ کس نمي تواند از قانون اقدام راهبردي مجلس تخطي کند و اگر بخواهد خدشه اي به طرح اقدام راهبردي وارد شود قطعا زير سوال خواهد رفت و مجلس واکنش شديد نشان خواهد داد، کسي نمي تواند و نبايد خارج از طرح اقدام راهبردي کوچکترين اقدامي انجام دهد و اگر قرار باشد خلاف اين طرح طبق نگاه حاکميت تغييري ايجاد شود، حتما بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي صورت بگيرد. آقاي اسلامي نمي تواند قانون را تغيير دهد و يا آن را دور بزند و خارج از اقدام راهبردي توافقي انجام بدهد.

شهريار حيدري بيان کرد: اين طرح در راستاي احقاق حقوق ملت ايران و تغيير براي لغو تحريم ها است طبق فرموده رهبري اول و آخر فلسفه برجام اين است که تحريم ها لغو شود اين کل فلسفه برجام و مذاکرات برجامي است. طرح اقدام راهبردي در چهارچوب نظرات حضرت آقا، حاکميت و مردم تهيه شده و چهارچوب دارد. اساسا شرايطي را براي سازمان اتمي مشخص کرديم که در يکي از بندها گفته شده اگر تخطي صورت بگيرد حتما اين تخلف و تخطي به مراجع قضائي اعلام مي شود و آقاي اسلامي اگر خلاف آن چهارچوب، طرح و برنامه قانون اقدام راهبردي عملي انجام دهد حتما از سوي مجلس شوراي اسلامي واکنش شديد به دنبال دارد و طبق بند 9 اقدام راهبردي به مراجع قضائي معرفي خواهد شد. بنابراين بايد فقط و فقط در چهارچوب قانون اقدام راهبردي صحبت و توافق و مذاکره انجام شود، اگر خارج از آن اقدامي انجام شود منتظر پيامد و عواقب آن باشند و پيامدش هم اول براي خود رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان لحاظ خواهد شد. 

نماينده مردم قصر شيرين اظهار کرد: جمهوري اسلامي هيچگاه خارج از چهارچوب آژانس کاري انجام نداده است و مسائل هسته اي کشور همواره در چهارچوب آژانس است. سازمان انرژي اتمي در همان 9 بند اقدام راهبردي بايد کار کند و يکي از بندها اين است که به هيچ وجه دوربين ها در اختيار آژانس قرار نمي گيرد ولي ضبط مي شود. زماني اين فيلم ها را در اختيارشان قرار مي دهيم که همه تحريم ها را لغو کنند و ما به برجام برگرديم. وقتي که برجام به نتيجه نمي رسد هيچ دليلي ندارد که ايران تحت نظر آژانس بماند و همه برنامه هاي کشور در اختيار آنها باشد.

او افزود: قانون اقدام راهبردي صرفا و صرفا در چهارچوب قوانين و مقررات ظرفيت هاي بين المللي است. سازمان انرژي اتمي بايد به چهارچوب قانون و مر قانون توجه کند و بند بند قانون اقدام راهبردي را اجرايي کند. تا زماني که تحريم ها رفع نشود بازرس هاي آژانس اتمي حق بازديد ندارند. اگر خلافي غير از اقدام راهبردي انجام دهند به مراجع قضائي معرفي خواهند شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar