leader.ir/ رهبر انقلاب موضوع به رسميت نشناختن رژيم جنايتکار صهيونيستي در ميادين ورزشي را موضوعي بسيار مهم دانستند و با بيان اينکه وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاههاي حقوقي بايد اقدامات متقابل رژيم صهيونيستي و حاميانش براي محروم کردن ورزشکاران را از راههاي حقوقي دنبال و از ورزشکاران کشور و حتي ورزشکاران مسلمان ديگر کشورها همچون ورزشکار الجزايري که اخيراً محروم شد، حمايت کنند، تاکيد کردند: ورزشکار سربلند ايراني نمي‌تواند بخاطر يک مدال با نماينده رژيم جنايتکار دست بدهد و عملاً او را به رسميت بشناسد، افزودند: اين موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمايندگان رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي امتناع مي‌کردند و بعد از مدتي هم آن رژيم از بين رفت و رژيم صهيونيستي نيز نابود خواهد شد.

مهمترين بخش بيانات رهبر انقلاب در ديدار قهرمانان المپيک و پارالمپيک ايران در بازي‌هاي ۲۰۲۰ توکيو به شرح زير است:
* شما با قهرماني خودتان اثبات ميکنيد که کارهايي که به ظاهر نشدني است، در واقع شدني است.
* اين براي کشور ما خيلي آورده‌ي مهمي است.
* اين پيام براي دوران ما بسيار ارزشمند است.
* دستگاههاي زيادي مشغول برنامه‌ريزي‌اند، در کارند براي اينکه جوان ايراني را از اميد و نشاط دور کنند، دچار افسردگي کنند، دچار نااميدي کنند.
* در يک چنين فضايي شما اين پيام اميد را تزريق ميکنيد به کل جامعه؛ اين بسيار ارزشمند است. 
قهرمان‌هاي ورزشي آموزگاران ايستادگي و اميد و نشاط‌ هستند
* قهرماني در مسابقات ورزشي به خصوص در سطح بين‌المللي حامل يک پيام مهمي است.
* آن پيام عبارت است از پيام توانايي، نشاط، همت، قدرت اراده، يعني همه احساس ميکنند که اين کسي که توانست قهرمان بشود، روي سکو‌ي قهرماني بايستد، همت کرده، اراده کرده، توانايي خودش را بالفعل کرده، نشاط به جامعه مي‌بخشد.
* اين پيام مهم قهرماني در صحنه‌هاي بين‌المللي ورزشي است.
* در واقع قهرمانها آموزگاران ايستادگي و اميد و نشاطند.
تقدير رهبر انقلاب اسلامي از رفتار اخلاقي و جوانمردانه قهرمانان ايراني در توکيو 
* اين رفتار اخلاقي و جوانمردانه‌اي که شماها همراه با معنويت نشان داديد؛ نامگذاري کاروان ورزشي بنام شهيدان و بخصوص بنام شهيد سليماني اين يک کار بسيار ارزشمند است، اهداء مدال از سوي چند نفر از قهرمانها به شهيدان خاص، اسم آوردند که اين مدال به فلان شهيد اهداء ميشود. اينها خيلي با ارزش است.
* استفاده از چفيه بعنوان نماد ايثار و مقاومت و سجده‌ي خدا برروي چفيه. اينها ارزش است، اينها معنويت را در سطح افکار عمومي جهان و احساسات جهاني مي‌پراکند، منتشر ميکند، خيلي باارزش است.
* حجاب بانوان ورزشکار که اين دختر عزيزمان گفتند واقعاً ارزش بزرگي است؛ پوشش چادر قهرمان طلايي اين مسابقات در جايگاه پرچمداري با چادر لباس ايراني زن مسلمان ،اين را در مقابل چشم مردم دنيا نشان دادن، صحنه‌ي ابراز عشق و محبت به پرچم عزيز ايران، اشک شوق، اشک غيرت در مقابل پرچم که دارد ميرود بالا، صحنه‌ي نماز خواندن، صحنه‌ي در آغوش گرفتن حريف مغلوب، صحنه‌ي احترام تيم واليبال به مادر شهيد.
تجليل رهبر انقلاب بخاطر استفاده از لباس ورزشي ايراني در توکيو؛ نشان ايراني در دنيا درخشيد
* يک نکته قابل توجه اين است که از توليدکنندگان تجهيزات ورزشي در داخل کشور حمايت کنيد.
* من شنيدم که امسال چندين کشور از لباس ورزشي‌اي که محصول توليدي کشورمان بود استفاده کردند؛ اين نشان ايراني در دنيا درخشيد.
* خب در واقع توانستند انحصار کليشه‌اي بعضي از نشانهاي بين‌المللي را با اين بشکنند اين خيلي باارزش است. اين را حمايت بکنيد.
* هم از اين توليدي حمايت بشود، هم بقيه‌ي ابزارهاي ورزشي در داخل توليد بشود و همان‌طور که اينجا در مورد لباس توانستيد اين برتري را به دست بياوريد، در مورد بقيه‌ي ابزارهاي ورزشي هم احتمالاً خواهيد توانست. 
دستور رهبر انقلاب براي رسيدگي کامل به وضعيت معيشت قهرمانان المپيک و پارالمپيک/ عدالت ورزشي بايد مورد توجه قرار بگيرد
* از لحاظ اشتغال، از لحاظ مشکلات زندگي و معيشتي به اين قهرماناني که دچار مشکلاتي در اين زمينه‌ها هستند، به معناي واقعي کلمه رسيدگي بشود.
* يعني اين عدالت ورزشي در همه جا، هم از لحاظ جغرافيايي، هم از لحاظ نوع ورزشها يک عدالتي بيش از آنچه که امروز دارد اعمال ميشود، بايستي مورد توجه قرار بگيرد. 
 قهرماني با ناداوري، بند و بست سياسي، رشوه، دوپينگ يا وطن‌فروشي هيچ ارزشي ندارد
* قهرماني و مدال‌آوري هم مثل خيلي از چيزهاي ديگر عالم، درست و نادرست دارد، سالم و ناسالم دارد.
* بعضي از قهرماني‌ها يا مدال‌آوري‌ها سالم نيست، ناسالم است. ارزشمند نيست.
* شما نمونه‌هاي اين را در دنيا خيلي ديديد.
* از ناداوري‌ها و بند و بست‌هاي سياسي و رشوه‌دادن‌هايي که در برخي از ميادين ورزشي بين‌المللي اتفاق افتاده بگيريد تا کاري که يک ورزشکار ممکن است بکند و از مواد نيروزا، دوپينگ و فلان استفاده کند.
* اين قهرماني ارزش ندارد؛ تا آنجايي که يک ورزشکار به مدال دست پيدا ميکند به مدد وطن‌فروشي، يا به مدد خودفروشي.
* اين مدال هيچ ارزشي ندارد، اين ضد ارزش است.
* اين قهرماني؛ آن قهرماني ارزشمند نيست. 
زنهاي ورزشکار ما ثابت کردند حجاب مانع درخشش زنان نيست
* زنهاي ورزشکار ما در اين نوبت مسابقات جهاني و نوبتهاي قبل هم همين‌طور ثابت کردند که حجاب اسلامي مانع درخشش نيست کما اينکه ما در ميدان سياست هم اين را ثابت کرديم،‌ در ميدان علم هم اين را ثابت کرديم، در ميدانهاي مديريتي هم اين را ثابت کرديم، در ميدانهاي ورزشي هم شما ثابت کرديد.
* حجاب مانع درخشش زنان نيست برخلاف تبليغات دشمنان و فريفتگان به حرفهاي دشمنان که راجع به حجاب چيزهايي را ميگفتند و مي‌بافتند و منتشر ميکردند.
* اين حجاب شما به زنهاي کشورهاي مسلمان ديگر هم روحيه داد.
* من شنيدم زنهاي ورزشکار بيش از ده کشور مسلمان ديگر در اين سالها با حجاب در ميادين بين‌المللي ورزش ظاهر شدند.
* اين کارها معمول نبود اين کار را شما کرديد.
* بعنوان قهرمان و ورزشکار ايراني اين کار را کردند اين راه را باز کردند.
 رژيم سفّاک و نسل‌کش و نامشروع ضهيونيستي سعي ميکند با حضور در ميدانهاي ورزشي بين‌المللي براي خود مشروعيت دست‌وپا کند
* رژيم سفّاک و نسل‌کش و نامشروع، سعي ميکند با حضور در ميدانهاي ورزشي بين‌المللي براي خودش مشروعيت دست‌وپا کند، براي اين کار از ميدانهاي ورزشي استفاده ميکند.
* مستکبرين جهاني هم، وابستگان آنها هم کمک ميکنند و از او پشتيباني ميکنند.
* در اين حوزه من به شما عرض ميکنم، هم به مسئولين محترم ورزش، هم به خود ورزشکارها، به‌هيچ‌وجه منفعل نشويد، به‌هيچ‌وجه منفعل نشويد.
* البته آنها اقدامات مقابله‌اي انجام ميدهند؛ اين وظيفه‌ي وزارت ورزش، وزارت امور خارجه، دستگاه‌هاي حقوقي هست که از راه‌هاي حقوقي و از راه‌هاي ديپلماسي از ورزشکار حمايت کنند، نگذارند به او ظلم بشود.
* ما نميتوانيم به خاطر يک مدال، يعني ورزشکار آزاده‌ي سربلند نميتواند به خاطر يک مدال با نماينده‌ي يک رژيم جنايتکار دست بدهد در ميدان ورزشي و او را عملاً‌ به رسميت بشناسد.
* اين کار سابقه هم دارد، حالا امروز براي رژيم صهيونيستي جنجال ميکنند اما در گذشته رژيم سابق آپارتايد آفريقاي جنوبي همين‌جور بود، خيلي از ورزشکارهاي دنيا مسابقه نميدادند با او، آن رژيم از بين رفت نابود شد، اين هم از بين خواهد رفت، اين هم نابود خواهد شد.
* بنابراين مسئله‌ي خيلي مهمّي است، از حقوق ورزشکار ايراني و حتي ورزشکارهاي غير ايراني که به خاطر مواجه نشدن با نماينده‌ي رژيم صهيونيستي دچار محروميت و اينها شدند مثل همين ورزشکار الجزايري اين دفعه، بايد دستگاه‌ها از اينها دفاع کنند، بايد از اينها حمايت بکنند. 

مشروح بيانات رهبرانقلاب را در ادامه بخوانيد:
رهبرمعظم انقلاب اسلامي صبح امروز (شنبه) در ديدار مدال‌آوران بازي‌هاي المپيک و پارالمپيک توکيو، با قدرداني صميمانه از قهرمانان کشورمان گفتند: مهمترين پيام قهرماني ورزشکاران افتخارآفرين کشور در صحنه هاي بين المللي، امکان تحقق کارهاي به ظاهر نشدني و انتقال پيام ايستادگي و اميد و نشاط به جامعه و جوانان است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي اين پيام را براي جامعه، آورده بسيار مهمي خواندند و افزودند: در حالي‌که دستگاههاي بسياري مشغول برنامه‌ريزي براي سلب اميد و نشاط از جامعه بويژه از جوانان هستند، قهرماني ورزشکاران ايراني، پيام اميد را به کل جامعه تزريق مي‌کند و اين موضوع بسيار ارزشمند است.
ايشان با اشاره به پيام‌هاي کوتاه تشکر خود بعد از قهرماني ورزشکاران، خاطر نشان کردند: بدانيد اين پيام‌ها از عمق جان است و قدر و اهميت حرکت شما را مي‌دانيم.
رهبر انقلاب با اشاره به قهرماني ورزشکاران با وجود برخي محدوديت‌ها، گفتند: اينکه با وجود اين محدوديت‌ها پرچم کشور بالا برده و سکوهاي جهاني فتح مي‌شود، نشان از اراده قوي و عزم راسخ است و اين عزم، اراده و قهرماني و اميدآفريني نه تنها در ورزش بلکه در عرصه‌هاي علم، فناوري، هنر و ادبيات نيز وجود دارد که يکي از وظايف مهم مسئولان نشان دادن صادقانه اين افتخارآفريني‌ها است.
ايشان در ادامه به نمونه‌هايي از قهرماني‌ها و مدال آوري‌هاي ناسالم در ورزش جهان اشاره کردند و افزودند: علاوه بر ناداوري‌ها، رشوه و زد و بندهاي سياسي و استفاده از مواد نيروزا، کسب مدال به‌واسطه وطن‌فروشي و خود فروشي نيز از نمونه‌هاي قهرمانيِ ناسالم است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تجلي ارزش‌هاي انساني و ديني و معنوي در کنار قهرماني را بسيار ارزشمند خواندند و با اشاره به نمونه‌هايي از اين موارد در رقابت‌هاي المپيک و پارالمپيک گفتند: نام‌گذاري کاروان ورزشي به نام شهيدان بويژه شهيد سليماني، اهداي مدال از طرف چند قهرمان به شهيدان خاص، استفاده از چفيه به‌عنوان نماد ايثار و مقاومت و سجده برآن، رعايت حجاب و پوشش بخصوص استفاده از چادر در پرچمداري کاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم ايران، صحنه هاي نماز خواندن، درآغوش گرفتن حريف مغلوب و صحنه احترام تيم واليبال پارالمپيک به مادر شهيد بابايي، جلوه‌هايي از ارزش‌هاي اسلامي و معرّف هويت ملت ايران هستند.
ايشان تأکيد کردند: بانوان ورزشکار ايراني در اين رقابت‌ها ثابت کردند که حجاب اسلامي مانع درخشش در عرصه ورزش نيست همانگونه که اين موضوع را در عرصه‌هاي سياست و علم و مديريت نيز ثابت کرده‌اند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطر نشان کردند: حجاب ورزشکاران زن ايراني، راه را براي ورزشکاران زن کشورهاي اسلامي نيز هموار کرده است به‌گونه‌اي که اکنون بانوان ورزشکار بيش از ۱۰ کشور اسلامي، با رعايت حجاب در ميادين ورزشي حاضر مي‌شوند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي موضوع به رسميت نشناختن رژيم جنايتکار صهيونيستي در ميادين ورزشي را موضوعي بسيار مهم دانستند و گفتند: رژيم سفّاک، نسل‌کُش و نامشروع صهيونيستي تلاش دارد با حضور در ميدان‌هاي بين‌المللي ورزشي براي خود کسب مشروعيت کند و مستکبرين جهاني نيز به او کمک مي‌کنند اما مسئولان محترم ورزشي و ورزشکاران نبايد در اين حوزه، به هيچ وجه منفعل شوند.
ايشان با اشاره به اقدامات متقابل رژيم صهيونيستي و حاميانش براي محروم کردن ورزشکاران، تأکيد کردند: وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاههاي حقوقي بايد اين موضوع را از راههاي حقوقي دنبال و از ورزشکاران کشور و حتي ورزشکاران مسلمان ديگر کشورها همچون ورزشکار الجزايري که اخيراً محروم شد، حمايت کنند.
رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه ورزشکار سربلند ايراني نمي‌تواند بخاطر يک مدال با نماينده رژيم جنايتکار دست بدهد و عملاً او را به رسميت بشناسد، افزودند: اين موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمايندگان رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي امتناع مي‌کردند و بعد از مدتي هم آن رژيم از بين رفت و رژيم صهيونيستي نيز نابود خواهد شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي چند توصيه نيز به مسئولان ورزشي داشتند.
«کيفي‌سازي ورزش بين‌المللي و تکيه به اعزام ورزشکار در رشته‌هاي مدال آور»، «برنامه‌ريزي براي ارتقاء رتبه ايران در المپيک»، «تجليل از درخشش يک نشان ايراني پوشاک در المپيک و لزوم حمايت از توليدکنندگان تجهيزات ورزشي در داخل»، «توجه بيشتر به ورزش‌هاي اصيل ايراني همچون چوگان و استفاده از اين موقعيت براي جذب گردشگران خارجي»، «استفاده از مربيان ايراني تا جاي ممکن»، «رسيدگي جدي به مسائل و مشکلات کاري و معيشتي قهرمانان» و «ارتقاء عدالت ورزشي» جزو توصيه‌هاي رهبر انقلاب به مسئولان ورزش کشور بود.
پيش از سخنان رهبر انقلاب اسلامي، آقاي سجادي وزير ورزش و جوانان گزارشي از کاوران اعزامي ايران به بازي‌هاي المپيک و پارالمپيک، مدال‌هاي کسب‌شده و جايگاه کشورمان در اين رقابت‌ها بيان کرد.
همچنين خانم هاشميه متقيان قهرمان پارالمپيک در پرتاب نيزه و آقاي جواد فروغي قهرمان المپيک در تيراندازي، نکات و پيشنهادهايي درباره حمايت برابر از قهرمانان، توسعه فعاليتهاي فرهنگي در ورزش، و بومي‌سازي ورزش قهرماني بر اساس مناطق، بيان کردند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar