ايسنا/ نماينده ايران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو با تاکيد بر اينکه اقدامات قهري يکجانبه عليه کشورها به منظور ايجاد رنج و درد براي مردم بي گناه طراحي شده اند، خواستار مسئول دانسته شدن آمريکا به عنوان مقصر اصلي و کشورهاي اروپايي دنبال کننده آن شد.

به گزارش ايسنا، اسماعيل بقايي هامانه نماينده ايران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو در سخنراني خود در چهل وهشتمين نشست شوراي حقوق بشر که موضوع آن "تاثير منفي اقدامات قهري يکجانبه بر برخورداري از حقوق بشر" است، به انتقاد از تحريم هاي آمريکا که حتي در شرايط همه گيري بيماري کرونا پا برجا بود، پرداخت و تاکيد کرد: حتي وجود چنين شرايط اورژانسي در دنيا سبب نشد تا آمريکا از خود انسانيت نشان دهد و در طول دو سال گذشته گستردگي و لايه هاي اين اقدامات قهري بيشتر و سخت تر هم شد.

 
بقايي با بيان اينکه "واکسن هاي مقابله با کوويد-١٩ و سيستم کوواکس از اين تحريم ها مستثني نشده است" افزود: پاسخگويي بايد بخشي از هر طرحي براي رسيدگي به تاثيرات اقدامات قهري يکجانبه بر برخورداري کشورها از حقوق بشر باشد. اکنون، زمان آن فرارسيده است که آمريکا به عنوان مقصر اصلي و آن دسته از کشورهاي اروپايي که مدت هاست تحريم هاي غيرقانوني آمريکا عليه کشورهاي هدف را اجرا کرده اند، مسئول دانسته شوند.
وي در ادامه تاکيد کرد که اين کشورها با اقدامات عمدي خود که تاثيراتي آزاردهنده و گسترده بر مردم بي گناه از طريق قرار دادن آنها در معرض مشکلات شديد اقتصادي تا حد قحطي و گرسنگي دارد، مرتکب جنايت عليه بشريت مي شوند.

 
اين ديپلمات ارشد کشورمان در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار داست: هيچ دليل خوب ادعايي، چه برسد به بهانه هاي سياسي نمي تواند رنج انسان را توجيه کند. همچنين نقض گسترده حقوق بشر تحت عنوان “خسارت جانبي" چنين دلايلي قابل چشم پوشي نيست. در همين راستا، ما از گرايش فزاينده برخي کشورها به استفاده از تحريم هاي غيرقانوني يکجانبه تحت عنوان "حقوق بشر" به شدت متاسفيم.

وي همچنين گفت: ترديدي وجود ندارد که اقدامات قهري يکجانبه تقريبا تمام اصول حقوق بشر را در معرض خطر قرار مي دهد. اقدامات قهري يکجانبه اساسا ضد حقوق بشر هستند. آنها براي محروميت زايي، مجازات، انسانيت زدايي و کشتن طراحي شده اند. آنها طراحي شده اند تا از طريق قرار دادن کل جمعيت يک کشور در معرض رنج دائمي از سيستم حاکميتي کشور مورد هدف امتيازات سياسي بگيرند.

اسماعيل بقايي افزود: مدتهاست که غيرقانوني بودن اعمال تحريم هاي فرا مرزي به رسميت شناخته شده است، اگرچه به ندرت به طور موثر با آنها مقابله شده است. بر همين اساس از نهادهاي مربوطه، شامل سازوکارهاي حقوق بشر سازمان ملل مي خواهيم که مسئوليت خود را در بيان غيرقانوني بودن و تاثيرات منفي "اقدامات قهري يکحانبه" بر برخورداري انسان ها از حقوق بشر بر عهده بگيرند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar