برنا/ سياستمدار اصلاح طلب گفت: هيچ توقعي نداريم که از احزاب و گروه هاي رقيب حتما در مسئوليت ها حضور داشته باشند و هيچ توصيه اي هم نداريم.
 
«هدايت آقايي»، سياستمدار اصلاح طلب، در گفت و گو با برنا در خصوص انتظارات احزاب از دولت اظهار کرد: منظور ما از دولت فقط آقاي رئيسي به تنهايي نيست بلکه مجموعه دولت، کابينه و وزرا و مسئولين و در راس آنها هم آقاي رئيس جمهور است.

او افزود: تصور مي شود که به زودي مجموعه دولت هم مثل دولت هاي قبل در ميان گازانبر گير خواهد کرد يعني يک طرف مطالبات مردم و کساني که راي دادند و يک طرف هم کساني که تماميت خواه هستند. همانطور که دولت هاي قبل هم اين مشکل را داشتند و هر کدام به نحوي تحمل يا سپري کردند و البته پرونده آنها در تاريخ خواهد ماند و مردم قضاوت مي کنند.

آقايي ادامه داد: توصيه اي که ما به مجموعه دولت داريم اين است که نگاه آنها به همان آرايي باشد که کسب کردند هرچند آرايي که در رياست جمهوري بود نمايانگر تماميت ملت نبود و بيش از 50 درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند اما آن تعدادي که شرکت کردند نسبت به آراء خود مطالباتي دارند. 

او تصريح کرد: مطلب ديگر به طور اختصاصي در مورد احزاب و رويکردي است که آنها بايد داشته باشند يعني اگر به دموکراسي اعتقاد دارند، بايد يک بازنگري در تفکرات سياست داخلي کشور داشته باشند حتي اگر اعتقاد ندارند که دموکراسي در کشور ما بايد باشد. اگر از اسلام دم مي زنيم بايد بدانيم که در صدر اسلام بحث آزادي ها و آزادي بيان بوده است پس به همين ظواهر هم پايبند باشند و بدانند که در دنيا و در علم جامعه شناسي احزاب و گروه هاي سياسي پايه هاي دموکراسي هستند و احزاب و گروه ها اساسا براي گرفتن قدرت تشکيل مي شوند.

اين فعال سياسي اصلاح طلب ادامه داد: قدرت احزاب و گروه هاي سياسي نمايشي نيستند، ويترين هاي مصنوعي نيستند، واقعيت هستند پس آنها را به رسميت بشناسند و اگر مي خواهند به دنيا نشان بدهند که اهل مدنيت و دموکراسي هستند بايد به احزاب و گروه ها اهميت بدهند.

او با بيان اينکه ما در باب احزاب و گروه ها قوانيني داريم به کميسيون ماده 10 احزاب اشاره کرد و گفت: متاسفانه قرائت هايي که از احزاب و گروه ها مي شود، قرائت هاي خيلي خام و بسته اي است. بعضي از جريانات سعي مي کنند از همين ها عليه خود احزاب و گروه ها استفاده کنند و اينها را محدود کنند. توصيه به دولتمردان و کساني که در حوزه هاي سياست و فرهنگ مسئوليت دارند و حتي خود آقاي رئيس جمهور اين است که احزاب و گروه ها را دشمنان خودشان تلقي نکنند. احزاب و گروه ها را نماينده تفکرات مردم بدانند که در قالب اين سازمان ها جمع شدند و سعي کنند اين سازمان ها را تقويت کنند. وقتي احزاب و گروه ها تقويت و شناسنامه دار شوند، بهتر مي توانند نسبت به مطالبات پاسخگو باشند. اين مهمترين خواسته اي است که، احزاب و گروه ها به خصوص در حوزه اصلاح طلبي که ما قرار داريم مي توانيم از دولت داشته باشيم و اين مهم مي تواند، يک تعامل دو طرفه باشد که انتقادات را بپذيرند.

آقايي گفت: البته هيچ توقعي نداريم که از احزاب و گروه هاي رقيب حتما در مسئوليت ها حضور داشته باشند و هيچ توصيه اي هم نداريم. هر کسي از هر گروه و جناحي که مي آيد بايد تيم از خودش باشد که بتواند پاسخگو باشد اما مي توانند يک تعامل داشته باشند. در گذشته ما کشور متمدن و با فرهنگي بوديم، مقوله گفتگو و مذاکره و حرف زدن و انتقاد کردن و پاسخ دادن را نبايد قرباني عده کمي تماميت خواه و قدرت طلب کنيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar