فارس/ معاون حقوقی بین المللی سفارت ایران در لاهه گفت: اقدامات قلدرمابانه دولت آمریکا علیه دیوان بین المللی کیفری و مقامات آن تاکتیکی بود که آن کشور برای خرید زمان کافی به منظور فراری دادن مرتکبان جنایات جنگی در افغانستان از اجرای عدالت، اتخاذ کرد.
 
بیستمین نشست مجمع دولت های عضو اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه ۱۵ آذرماه در لاهه آغاز به کار کرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در روز دوم نشست، با اظهار تاسف از تحریم های یکجانبه غیرقانونی و نامشروع دولت آمریکا عیله دیوان و مقامات آن تاکید کرد که قصد دولت آمریکا از اعمال تحریم های غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل، خدشه دار کردن و تضعیف استقلال بازیگران در عرصه بین المللی است. 
«سید مهدی حسینی اسفیدواجانی» معاون حقوقی بین المللی سفارت ایران در لاهه افزود: اقدامات قلدرمابانه دولت آمریکا علیه دیوان بین المللی کیفری و مقامات آن تاکتیکی بود که آن کشور برای خرید زمان کافی برای خارج کردن نیروهای نظامی خود از افغانستان و فراری دادن مرتکبان جنایات جنگی در افغانستان از اجرای عدالت، اتخاذ کرد.   
نماینده ایران ضمن اشاره به آثار مخرب و زیانبار تحریم های یکجانبه دولت آمریکا تاکید کرد: آثار مخرب و زیانبار نقض حقوق بین الملل ناشی از تحریم های یکجانبه غیرقانونی در حکم جنایات بین المللی تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است که ضروری است دیوان در  مقابل این اقدامات زورمدارنه هوشیار باشد و اقدامات احتیاطی و مقتضی را اتخاذ کند. 
معاون حقوقی بین المللی سفارت ایران در هلند با اشاره به تصمیم اخیر دادستان دیوان بین المللی کیفری مبنی بر محدود کردن تحقیق دفتر دادستانی به جنایات ارتکابی از جانب طالبان و داعش خراسان در وضعیت افغانستان تاکید کرد که دفتر دادستانی دیوان در پیگرد جنایات ارتکابی باید به طور جامع و کامل کلیه نتایج به دست آمده از تحقیق در رابطه با جنایات ارتکابی در وضعیت افغانستان از سوی کلیه طرف های درگیر منجمله جنایات ارتکابی توسط نیروهای آمریکایی را مدنظر قرار دهد. 
حسینی در پایان سخنرانی خود با اشاره بر ضرورت و اهمیت آغاز تحقیق در رابطه با وضعیت فلسطین از سوی دفتر دادستانی دیوان اظهار داشت:  عملکرد دفتر دادستانی دیوان در رابطه با دو وضعیت افغانستان و فلسطین سنگ محک خوبی برای ارزیابی استقلال و بیطرفی دیوان بین المللی کیفری در اجرای ماموریت و وظایفش خواهد بود. 
کریم خان دادستان دیوان بین المللی کیفری علی رغم مجوز بخش قضایی دیوان دائر بر شروع تحقیق درباره جنایات ارتکابی در افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و طالبان اعلام کرده است که به دلیل کمبود منابع دفتر دادستانی، تحقیق  خود را محدود به جنایات ارتکابی طالبان و داعش خراسان در افغانستان خواهد کرد.  
 بیستمین نشست مجمع دولت های عضو دیوان بین المللی کیفری تا روز جمعه ۱۹  آذرماه ادامه خواهد داشت.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar