ایسنا/ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با اشاره به تلاشهای سوریه برای اجرای تعهدات خود در کنوانسیون سلاحهای شیمیائی، تاکید کرد مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی و استاندارد دوگانه، تنها بحثها را از ماهیت فنی آن منحرف کرده و می تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر سوال برده و آن را تضعیف کند.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم کشورمان که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع تحولات در خاورمیانه(به کار گیری سلاحهای شیمیائی در سوریه )سخن می گفت، در مقدمه این سخنرانی تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی اصلی بیشترین استفاده سیستماتیک از سلاحهای شیمیائی در تاریخ مدرن، همواره با  قوی ترین واژه ها استفاده از سلاحهای شیمیائی را توسط هرکس ،در هر کجا و تحت هر شرایطی محکوم کرده است.
وی افزود: کشور ما نیز با این باور بین المللی همراه است که استفاده از این قبیل سلاحهای غیر انسانی، باعث تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و نباید تحمل شود.
ایروانی تصریح کرد، تنها راه تضمین اینکه سلاحهای شیمیائی هرگز دوباره استفاده نشوند این است که همه این سلاحها  در سطح جهانی حذف شود و تمام  اقدامات ضروری برای جلوگیری از تولید این قبیل سلاحهای کشتار جمعی اتخاذ گردد.
وی خاطرنشان ساخت: ما بر درخواست خود برای اجرای کامل ،موثر و غیر تبعیض آمیز کنوانسیون سلاحهای شیمیائی تاکید می کنیم
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت: ما معتقدیم سیاسی کردن اجرای کنوانسیون سلاحهای شیمیائی و استفاده از سازمان منع سلاحهای شیمیائی (OPCW)برای اهداف سیاسی، مشروعیت این کنوانسیون و این سازمان را در معرض خطر قرار می دهد.
ایروانی توجهات را به اهمیت بالای تلاشهای  جمهوری عربی سوریه در جهت اجرای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون سلاحهای شیمیائی جلب نمود و اضافه کرد: ما تداوم ارتباطات و تعامل بین سازمان منع سلاحهای شیمیائی و جمهوری عربی سوریه را  تشویق می کنیم  و از دولت سوریه برای ارائه یکصدوششمین گزارش ماهانه یه مدیرکل سازمان منع سلاخهای شیمیائی تقدیر می کنیم. سوریه در این گزارش  جزئیات اقدامات خود در جهت حذف سلاحهای شیمیائی و تاسیسات تولید آن را تشریح کرده است.
سفیر و نماینده کشورمان ابراز امیدواری کرد، نشست آتی وزیر امور خارجه سوریه و مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیائی به حل و فصل مسائل موحود بین دو طرف کمک کند.
ایروانی تصریح کرد: در شرایطی که جمهوری عربی سوریه الزامات  کنوانسیون سلاحهای شیمیائی را رعایت کرده و به همکاری سازنده با سازمان منع سلاحهای شیمیائی ادامه می دهد، مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی و استاندارد دوگانه تنها بحثها را از ماهیت آن منحرف نموده و می تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر سئوال ببرد و آن را تضعیف کند.
سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین افزود: ما معتقدیم اکنون برای شورای امنیت یک فرصت مناسب در جهت  بازگرداندن بحثها در این رابطه به مسیر فنی در سازمان منع سلاحهای شیمیائی  ایجاد شده و این امر زمینه یک گفتگوی سازنده بین سوریه و سازمان منع سلاحهای شیمیائی برای حل مسائل را فراهم می کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar