روزنامه سازندگی/ دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: از سمت چپ جامعه نیروهای حزب اللهی را داریم که نظام اسلامی و حکومت دینی را قبول دارند و رهبری حضرت آقای خامنه ای را به صورت خدای گونه قبول دارند و آدمهای محترمی هستند و ما بحثی با آنها نداریم. سمت راست جامعه یک قشر عظیم جوانان یا یکسری دگراندیشانی هستند نه اینکه از جمهوری اسلامی عبور کرده باشند که از دین عبور کرده اند.

سید حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفت و گو با سالنامه سازندگی گفت: متأسفانه ما امروز قادر نیستیم در قامت یک ملت ظاهر شویم. ملت ما بخش بخش شده است؛ از سمت چپ جامعه نیروهای حزب اللهی را داریم که نظام اسلامی و حکومت دینی را قبول دارند و رهبری حضرت آقای خامنه ای را به صورت خدای گونه قبول دارند و آدمهای محترمی هستند و ما بحثی با آنها نداریم. سمت راست جامعه یک قشر عظیم جوانان یا یکسری دگراندیشانی هستند نه اینکه از جمهوری اسلامی عبور کرده باشند که از دین عبور کرده اند. از پیامبر علی و فاطمه مسئولین شیعه و سنی آنقدر عصبانی هستند که نه تنها از جمهوری اسلامی و تفکر سیاسی – دینی امام، اصلا از دین عبور کرده اند. خیلی خب در وسط هم تعداد زیادی طیف وجود دارد. یک عده هستند که میگویند جمهوری اسلامی اصلی را قبول داریم مانند حرف آقای خاتمی، یکی هم مثل آقای مهندس موسوی وجود دارد که میگوید، ارزشهای انقلاب ۵۷ را قبول دارم اما آنچه الان هست اصلا آن ارزشها نیست. من این را قبول ندارم، بیایید از اول قانون اساسی بنویسیم. یکی دیگر به براندازی و دیگری به اصلاح معتقد است بنابراین جامعه ایران تبدیل به تعداد زیادی طیف شده اند اما همه اینها جزوی از یک ملت اند و هیچکس نمی تواند هیچ کس دیگری را حذف کند. لذا مصالحه یا صلح اندیشی یعنی این که ما بگوییم، آقای حکومت میشود فقط نمی شود به حزب اللهی ها تکیه کرد. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar