منیبان/ نماینده مردم تربت جام در مجلس می‌گوید: اگر فضای سیاسی کشور باز نشود و طیف‌های مختلف سیاسی اجازه حضور نداشته باشند و از طرفی جناح‌ها توانایی لازم برای اقناع افکار عمومی را نداشته باشند میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم بسیار کمتر از قبل خواهد بود.

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس، در گفتگو با مُنیبان درباره تأثیر حضور جریان‌های مختلف سیاسی بر  میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم گفت: واقعیت امر این است که مردم مطالبات خود را در مجلس و دولت بدون پاسخ ارزیابی می‌کنند به این معنی که مردم دیگر اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را قبول ندارند لذا آنها کسی که تحت عناوین مذکور وارد انتخابات می‌شوند را قبول ندارند و به فرد و تفکرات اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی امیدی ندارند.

او با اشاره به راه‌های افزایش مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم افزود: قبل از روی کار آمدن دولت رئیسی بسیاری بر این باور بودند که اگر اصول‌گرایان قدرت را در دست بگیرند بسیاری از مشکلات حل می‌شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد، لذا در آینده یک طیف نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند.  برای بازگشت مشارکت مردم در انتخابات دو نکته بسیار اهمیت دارد اول اینکه طیف‌های مختلف سیاسی فرصت حضور در انتخابات را پیدا کنند ضمن اینکه برنامه مشخصی برای حل مشکلات کشور داشته باشند.

رحیمی جهان آبادی همچنین تصریح کرد: مورد دیگر برای بازگشت مشارکت مردم به انتخابات این است که طیف‌های سیاسی برنامه مشخصی برای حل مشکلات کشور داشته باشند، به این معنی که صرف حضور اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان و سایر جریان‌ها و چهره‌ها بدون برنامه و اقناع مردم، مشارکت را افزایش نخواهد داد. واقعیت امر این است که مردم برای حضور و مشارکت در انتخابات باید قانع شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مراحل برگزاری انتخابات اظهار کرد: انتخابات ۳ مرحله دارد که شامل تحلیلی، تبیینی و ترویجی می‌شود، در مرحله تحلیل انتخابات باید صادقانه با مردم گفتگو کنیم، راهکارهای خود را برای حل مسائل کشور ارائه کنیم و در مرحله تبیین هر طیف سیاسی برای مردم توضیح بدهد و بگوید براساس چه برنامه‌ای می‌خواهد مشکلات مردم را حل کند. مرحله ترویجی که مرحله پایانی است داوطلبین از طریق پوستر و سخنرانی مردم را برای حضور در انتخابات تشویق می‌کنند.

رحیمی جهان آبادی ضمن آسیب‌شناسی انتخابات مجلس دوازدهم ادامه داد: بنده فکر می‌کنم در انتخابات مجلس دوازدهم در مرحله تحلیلی و تبیینی به شدت مشکل داریم چرا که مردم در برابر خواسته‌های خود پاسخ مناسبی از مجلس و دولت دریافت نکردند و معتقدند جناح‌های سیاسی در حد و اندازه حل مشکلات کشور نیستند. لذا همه این موارد کار را در انتخابات آینده بسیار سخت کرده کما اینکه میزان مشارکت را پایین خواهد آورد و وقتی تبیین و تحلیل درست صورت نگیرد، در مرحله ترویجی کسی باقی نمی‌ماند و با ۲۵ درصد جمعیت نمی‌توان تهیج انتخاباتی به وجود آورد.

او در پاسخ به اینکه بر این اساس میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم بسیار کمتر از انتخابات مجلس یازدهم خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: اگر فضای سیاسی کشور باز نشود و طیف‌های مختلف سیاسی اجازه حضور نداشته باشند و از طرفی جناح‌ها توانایی لازم برای اقناع افکار عمومی را نداشته باشند، میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم بسیار کمتر از قبل خواهد بود.
 
رحیمی جهان آبادی در واکنش به اینکه پیش از این به کنار گذاشته شدن جریان‌های سیاسی توسط مردم اشاره کردید، در صورتی که سابق بر این مردم به لیست رأی می‌دادند در انتخابات مجلس دوازدهم، مردم به افراد چهره‌ها روی می‌آورند؟ یادآور شد:  به نظر می‌رسد در انتخابات آینده نگاه مردم به برنامه و توانمندی افراد است نه لیست‌ها چرا که هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا ثابت کردند وقتی برنامه‌ای برای حل مشکلات کشور نداشته باشند، تفاوتی با یکدیگر ندارند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar