آخرین خبر/ تحقیر 4 نماینده غیرسفیدپوست کنگره خشم شدیدی برانگیخت


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید