جار/ * «زامیاد» رکورد کاهش زیان در میان خودروسازان را شکست


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید