جار/ * در هیچ سطحی با امریکا مذاکره نخواهد شد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید