جار/ * هدف آمریکایی ها از مذاکره تحمیل خواسته های گستاخانه است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید