جار/ * آماده سفر به عربستان برای حل اختلافات هستم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید