جار/ * کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران از عوامل سیاسی خارجی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید