آخرین خبر/ ایران آماده است: نفت را با لیره بخرید
نمی توان از پیشنهاد ایران برای تامین سوخت لبنان از نفت خام تا گازوئیل بدون شرط پرداخت دلاری چشم پوشید. گزینه تسلیم شدن به دستورات آمریکا در حالی که نفت نیست و برق قطع است و گرسنگی در بیروت و آشوب در خیابان دیده می شود یعنی خودکشی در انتظار رضایت آمریکا که هرگز نخواهد آمد مگر با شروطی نشدنی که کشور را به خرابه تبدیل می کند. ایرانی ها پذیرفته اند که سوخت به لبنان بدهند و در مقابل کالای لبنانی یا لیره لبنان دریافت کنند