علمی

واکسن کرونا آکسفورد قبل از کریسمس عرضه خواهد شد
چه درجه حرارتی کرونا را نابود می‌کند؟
نمایش مطالب بیشتر