نامليک/ در اين قسمت پادکست دايجست که از سايت نامليک انتخاب شده است به بررسي چگونگي شکل گيري بحران کم آبي ايران مي پردازد ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد