ایرنا/ تیمی بین‌المللی از دانشمندان با بررسی الگوهای بیان ژن در یک هزار و ۱۲۴ گونه گیاه و جلبک جامع‌ترین نقشه توالی ژنی گیاهان سبز را ترسیم کردند.
خانواده گیاهان سبز یا Viridiplantae با نزدیک به ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار عضو متنوع نقش مهمی در اکوسیستم‌های زمینی و آبزی ایفا می‌کند. تنوع زیستی در بین این نوع از گیاهان به ظهور نوآوری‌های جدید در حوزه کشاورزی و رشد جمعیت انسان کمک کرده است. با این وجود تمرکز بیشتر پژوهش‌های انجام شده در حوزه گیاهان تا این جای کار تنها بر گیاهانی که در دسته محصولات کشاورزی قرار می‌گیرند و تعدادی از گونه مدل‌ها محدود بوده است؛ رویکردی که داستان تکامل گروهی از موجودات را که از یک جد مشترک تکامل یافته‌اند و امروز تنوع آن‌ها به نزدیک به نیم میلیون گونه می‌رسد، نادیده می‌گیرد.

حال تیمی بین‌المللی از دانشمندان که در میان آن‌ها دو پژوهشگر ایرانی با نام‌های سیاوش میرعرب دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تهران و عرفان سیاری دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شریف نیز حضور دارند، برای دستیابی به دیدی کلی از تکامل گیاهان، نزدیک به هزار گونه جلبک سبز، خزه، سرخس، گیاهان گلدار و دیگر اعضای خانواده گیاهان سبز را جهت بررسی الگوهای بیان ژن توالی‌یابی کردند. مولفان این پژوهش از ژن‌های تک کپی برای شناسایی گسترش خانواده‌های ژنی پیش از تکامل خانواده گیاهان سبز و تکثیر ژنومی که در جریان تکامل این نوع از گیاهان به پیچیدگی عملکرد ژن منتهی شد، استفاده کردند.

با استفاده از تصویر بزرگ و کلی‌تری که این نقشه فراهم می‌کند، می‌توان تغییراتی را که در جریان تکامل در ژنوم گیاه روی داده‌اند، درک کرد و همچنین به بررسی تغییرات ایجاد شده در خصوصیات فیزیکی گیاه، ساختار و ماهیت آن و هر ویژگی موردنظر دیگر در جریان این فرآیند پرداخت. این پژوهش گسترده همچنین به محققان در درک تنوع کارکردی خانواده‌های ژنی و روابط میان گونه‌ای کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش همین حالا نیز به چندین کشف جدید در مورد بقا و تکامل خانواده‌های ژنی در متابولیسم و رشد گیاه منتهی شده است.
گزارش کاملی از این تحقیق در مجله Nature منتشر شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید