ديجياتو/ روز يکشنبه دماي دره‌اي بياباني در کاليفرنياي جنوبي به خاطر موج گرماي شديد به ۵۴.۴ درجه سانتي گراد رسيد. اين دما در صورت تأييد شدن يکشنبه را به گرم‌ترين روز تاريخ زمين تبديل خواهد کرد.
يکشنبه (۲۶ مرداد) يک ايستگاه هواشناسي متعلق به خدمات هواشناسي ملي ايالات متحده آمريکا (NWS) دماي منطقه Furnace Creek واقع در «دره مرگ» در ايالت کاليفرنيا را ۵۴.۴ درجه سانتي گراد ثبت کرد.
بيش از صد سال قبل (تير ماه ۱۲۹۲) دماي ۵۶.۶ درجه سانتي گراد در اين منطقه به ثبت رسيده اما متخصصان به دقت آن شک دارند. بنابراين دماي جديد در صورت تأييد شدن يکشنبه را به گرم‌ترين روز تاريخ زمين تبديل خواهد کرد. برخي متخصصين مي‌گويند دمايي که صد سال قبل ثبت شده از لحاظ علم هواشناسي امکان‌پذير نبوده است.

دماسنج منطقه Furnace Creek دماي بيشتري را نسبت به ايستگاه هواشناسي ثبت کرده است.

برخي متخصصين دماي ۵۴ درجه سانتي گراد را که تير ماه ۱۳۹۲ توسط ابزارهاي مدرن در دره مرگ و همچنين کويت (۲۰۱۶) و پاکستان (۲۰۱۷) به ثبت رسيده را به عنوان بالاترين دماهاي ثبت شده در تاريخ زمين به رسميت مي‌شناسند.

سازمان جهاني هواشناسي (WMO) دمايي که تير ماه ۱۲۹۲ در منطقه دره مرگ ثبت شده را به عنوان گرم ترين روز تاريخ زمين مي‌شناسد. شهريور ماه ۱۳۰۱ (سپتامبر ۱۹۲۲) دماي ۵۸ درجه سانتي گراد در کشور ليبي به ثبت رسيده است که توسط اين سازمان به رسميت شناخته نمي‌شود. تير ماه ۱۳۱۰ (ژوئيه ۱۹۳۱) دماي ۵۵ درجه سانتي گراد در کشور تونس به ثبت رسيده که متخصصين دقت آن را هم زير سوال برده‌اند.

با اين تفاسير دمايي که منطقه «دره مرگ» روز يکشنبه تجربه کرده، احتمالاً به طور رسمي به عنوان گرم ترين دماي تاريخ زمين ثبت خواهد شد. افزايش دما در اين منطقه سطح رطوبت را به تنها ۷ درصد رساند. «دره مرگ» در نزديکي مرز کاليفرنيا و نوادا قرار داشته و خشک‌ترين و گرم‌ترين منطقه آمريکاست.

«Randy Cerveny»، يکي از متخصصين سازمان جهاني هواشناسي مي‌گويد دمايي که روز يکشنبه در دره مرگ ثبت شده «معتبر است.» او در ايميلي به روزنامه «واشنگتن پست» گفت: «تمام داده‌هايي که رويت کرده‌ايم نشان مي‌دهند اين دما معتبر است. من به سازمان جهاني هواشناسي توصيه مي‌کنم تا اين دما را موقتاً بپذيرد تا در هفته‌هاي آتي به دقت آن را به کمک تيم‌هاي اعتبارسنجي بررسي کنيم.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar