ايسنا/ نتايج يک مطالعه نشان داد که اسانس گياه پونه خاصيت آنتي‌اکسيداني دارد و همچنين مي‌تواند در محيط کشت، سلول‌هاي سرطان کولون(روده بزرگ) را از بين ببرد.
سرطان کولون سومين سرطان رايج در دنيا است و براي درمان آن از روش‌هايي مثل جراحي، شيمي‌درماني و پرتودرماني استفاده مي‌شود. برخي از اين درمان‌ها عوارض جانبي نيز به همراه دارند و به همين خاطر پژوهشگران به دنبال يافتن درمان‌هايي با عوارض جانبي کمتر هستند. ترکيبات دارويي با منشا گياهي از مواردي هستند که به نظر مي‌رسد گزينه مناسبي براي مبارزه با سلول‌هاي سرطاني باشند.

با توجه به نکات گفته شده؛ پژوهشگران گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان، با انجام مطالعه‌اي ترکيبات شيميايي اسانس گياه پونه، فعاليت آنتي‌اکسيداني آن و همچنين تاثير اسانس اين گياه را بر سلول‌هاي سرطان کولون مورد بررسي قرار دادند. در انجام اين مطالعه هادي تناوي، حسن برزگر، بهروز عليزاده بهبهاني و محمد امين مهرنيا، مشارکت داشتند.

پژوهشگران با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي گازي، ۲۵ ترکيب را در اسانس پونه شناسايي کردند. در اين بررسي مشخص شد که بيشترين ترکيبات شيميايي اسانس پونه دي-کاروون، اوکاليپتول و پولگون هستند. بررسي فعاليت آنتي‌اکسيداني اسانس اين گياه نيز نشان داد که اسانس پونه فعاليت آنتي‌اکسيداني مناسبي دارد.

در اين مطالعه ميزان تاثير اضافه کردن غلظت‌هاي مختلف اسانس پونه در محيط کشت سلول‌هاي سرطان کولون نيز مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج به‌دست آمده از اين بررسي، با افزايش غلظت اسانس پونه، درصد زنده‌ماني سلول‌هاي سرطاني کاهش پيدا مي‌کند.

به گفته پژوهشگران اين مطالعه؛ اسانس پونه داراي فعاليت آنتي‌اکسيداني مناسبي است و مي‌توان گياه پونه را به عنوان جايگزيني براي نگهدارنده‌هاي سنتزي مطرح و از آن در صنعت غذايي استفاده کرد.

اين پژوهشگران پيشنهاد مي‌کنند که با وجود سميت سلولي و خواص ضد سرطاني اسانس پونه، پژوهش‌هاي گسترده‌اي روي اين گياه در صنعت داروسازي جهت درمان سرطان و ناراحتي‌هاي گوارشي صورت گيرد.

يافته‌هاي اين مطالعه آذر ماه سال جاري به صورت مقاله علمي پژوهشي با عنوان «اسانس پونه: ترکيبات شيميايي، فعاليت آنتي‌اکسيداني، فنل کل و اثر سايتوتوکسيک آن بر رده سلولي HT29» در نشريه پژوهش‌هاي علوم و صنايع غذايي ايران، منتشر شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar