آخرين خبر/آيا تا به حال هاله اي در اطراف ماه ديده ايد؟

اين منظره نسبتاً رايج زماني اتفاق مي افتد که ابرهاي نازک و بلندي که حاوي ميليون ها کريستال کوچک يخ هستند، قسمت اعظم آسمان را پوشانده باشند. هر کريستال يخي مانند يک لنز مينياتوري عمل مي کند.
از آنجا که اکثر کريستال ها يک شکل شش ضلعي کشيده دارند ، نور از يک سطح کريستال وارد کريستال مي شود و از سطح مقايل آن با 22 درجه شکست خارج مي شود، که برابر با شعاع «هاله ماه» است.به همين ترتيب ممکن است «هاله خورشيد» را با همين سازوکار در طول روز مشاهده کنيم.

علت اينکه چطور بلورهاي يخ در ابرها درست مي شوند ، هنوز مبهم است.

در تصوير جذابي که هفته گذشته از اوسترسوند سوئد گرفته شده است ، يک هاله کامل ماه بر روي درختان برفي و رد پاي خرگوشها قابل مشاهده  است.


ترجمه شده توسط آخرين خبر
منبع: APOD

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar