ايسنا/ در بررسي‌هاي يک مطالعه مشاهده شد که BMI مادر و پدر نوجوانان داراي اضافه وزن و چاقي به طور معني‌داري بيشتر از والدين نوجواناني است که BMI آن‌ها در محدوده طبيعي يا لاغر قرار دارد.
 در دهه‌هاي اخير چاقي در نوجوانان جهان شيوع زيادي پيدا کرده است. چاقي يک بيماري چند عاملي است که عوامل مختلفي در ايجاد آن نقش دارند. بررسي‌هاي انجام‌شده در زمينه عوامل مرتبط با چاقي در کودکان و نوجوانان، حاکي از نقش احتمالي وضعيت والدين در بروز چاقي کودکان و نواجوانان بوده است. وراثت از يک‌سو و الگوهاي رفتاري از سوي ديگر، مي‌توانند در بروز اين مشکل دخيل باشند.

با توجه به اين‌که در ايران مطالعات اندکي در اين زمينه انجام شده است، پژوهشگران با انجام مطالعه‌اي عوامل محيطي و نقش والدين با شيوع اضافه وزن و چاقي را در نوجوانان مورد بررسي قرار دادند.

در اين پژوهش ۵۰۰ نفر از نوجوانان دختر و پسر ۱۳ تا ۱۴ ساله شهرستان باغملک استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفتند و از والدين آن‌ها خواسته شد از طريق پرسش‌نامه در اين مطالعه مشارکت کنند.

در پرسش‌نامه در خصوص تغذيه با شير مادر، مدت زمان آن، وزن هنگام تولد، نوع زايمان، وضعيت اقتصادي، ميزان فعاليت فيزيکي، تحصيلات والدين سوالاتي پرسيده شده بود. همچنين شاخص توده بدني والدين نيز با اندازه‌گيري قد و وزن والدين، محاسبه شد.

در اين بررسي‌ها مشاهده شد که وزن بدو تولد نوجوانان داراي اضافه وزن و چاقي به طور معني‌داري نسبت به نوجوانان با شاخص توده بدني طبيعي يا لاغر بيشتر بود. علاوه بر اين شاخص توده بدني مادر و پدر نوجوانان داراي شاخص توده بدني در محدوده اضافه وزن و چاقي به طور معني‌داري بيشتر از والدين نوجواناني بود که شاخص توده بدني‌شان در محدوده طبيعي يا لاغر قرار داشت.

در بررسي‌هاي اين مطالعه رابطه معني‌داري بين مدت زمان تغذيه با شير مادر و BMI نوجوانان مشاهده نشد. با اين حال نتايج اين مطالعه نشان‌دهنده نقش مهم و تعيين‌کننده BMI والدين و وزن بدو تولد در وزن زمان نوجواني بود.

پژوهشگران اين تحقيق مي‌گويند: اگرچه نتايج اين مطالعه ارتباط معکوس معني‌داري بين مصرف شير مادر و اضافه وزن در بين نوجوانان را نشان نداد، اما به نظر مي‌رسد، عواملي مثل BMI والدين و وزن بدو تولد نقش مهم و تعيين‌کننده‌تري در تعيين BMI زمان نوجواني دارند.

در انجام اين پژوهش شيرين اميني؛ پژوهشگر گروه تغذيه دانشکده علوم پزشکي شوشتر، هاجر احساني از شبکه بهداشت شهرستان باغملک و دکتر سيما جعفري راد؛ پژوهشگر مرکز تحقيقات تغذيه و بيماري‌هاي متابويک دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، مشارکت داشتند.

يافته‌هاي اين مطالعه به صورت مقاله علمي پژوهشي با عنوان «بررسي ارتباط مدت زمان تغذيه با شير مادر و شاخص توده بدني در نوجوانان ۱۴-۱۳ سال» در مجله غدد درون‌ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي منتشر شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar