آريا/ عضو هيات علمي مرکز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيک دانشگاه تهران در واکنش به شايعه ايجاد ميدان مغناطيسي در بدن بر اثر تزريق واکسن کرونا، گفت: با توجه به داده‌هاي علمي، قلب توانايي ايجاد ميدان مغناطيسي براي چسبندگي فلزاتي به سنگيني قاشق به بدن را ندارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر حميد مباشري افزود: اخيرا نماهنگ‌هايي در فضاي مجازي منتشر شده که در آن‌ها نشان داده مي‌شود اجسام فلزي به بدن افرادي که واکسن کرونا تزريق کرده اند، مي‌چسبند. اين مساله نگراني‌هايي را در بين عموم ايجاد کرده است، البته همه پزشکاني که در مورد اين مسأله اظهار نظر کرده اند، اين مسأله را رد کرده اند.
آقاي دکتر حميد مباشري، استاد تمام بيوفيزيک و مسئول کارگروه شناسايي و مبارزه بيوفيزيکي با ويروس کروناي کنسرسيوم دانشگاهي همکاري‌هاي مشترک مقابله با کرونا ايران متشکل از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي تهران، علوم پزشکي تهران، علوم پزشکي ايران و علوم پزشکي شهيد بهشتي نيز يکي از صاحب نظران اين حوزه است که اين موضوع را قويا رد مي‌کند.
وي در اين خصوص توضيح داد: تاکنون هيچگونه دليل منطقي و مستندات علمي مبني بر ايجاد ميدان مغناطيسي در بدن بر اثر تزريق واکسن کرونا يا ابتلا به ويروس گزارش نشده است.
آقاي مباشري تأکيد کرد: با توجه به داده‌هاي علمي، قلب توانايي ايجاد ميدان مغناطيسي براي چسبندگي فلزاتي به سنگيني قاشق به بدن را ندارد و به نظر مي‌رسد تصاوير منتشرشده در نتيجه نوعي چسبندگي شيميايي از طريق سطح پوست باشد.
وي افزود: هيچ روش آزمايشگاهي تاکنون ثابت نکرده که ميدان مغناطيسي در بدن افراد بر اثر تزريق واکسن کرونا يا ابتلا به وجود آمده باشد. همچنين ايجاد ميدان مغناطيسي در بدن بر اثر تزريق واکسن، داراي اثبات علمي نيست و اساتيد رشته‌هاي فيزيک و مهندسي مواد اين موضوع را رد کرده اند.
آقاي مباشري گفت: وجود کثرت ملکول‌ها و اتم‌هاي باردار متحرک در بدن، شرايط الکتريکي و مغناطيسي ويژه‌اي در بستر قطبي و الکتريکي آب بدن ايجاد مي‌کند و اکنون محققان با پيشرفت فناوري و ساخت سوپررسانا‌هاي مغناطيسي کوانتومي (SQUID)، توانسته اند ميدان‌هاي مغناطيسي متمرکز ذاتي و بسيار ضعيف، اما قابل تشخيص ناشي از فعاليت آنها، براي مثال با شدت 10-1/0 ميکروتسلا در قلب و چند آتاتسلا در مغز را شناسايي کنند.
وي افزود: تاکنون گزارش مستندي از ايجاد ميدان مغناطيسي، متعاقب ابتلا به ويروس يا تزريق واکسن منتشر نشده است، همچنين شدت ميدان مغناطيسي لازم براي نگه داشتن اجسام با وزن قاشق درحد چند صد ميلي تسلا بايد باشد که ايجاد آن توسط ارگان‌هاي بدن بسيار مشکل است.
آقاي مباشري گفت: با توجه به داده ها، قلب توانايي ايجاد ميدان مغناطيسي براي چسبندگي فلزاتي به سنگيني قاشق به بدن را ندارد و به نظر مي‌رسد تصاوير منتشرشده از چسبندگي‌ها در نتيجه نوعي چسبندگي شيميايي از طريق سطح پوست باشد.
وي ادامه داد: با توجه به نظرات جمع کثيري از محققان، عامل اصلي نگهداري فلزات روي بدن فقط چسبندگي پوست ايشان است و احتمالا ترکيبات شيميايي، چسبندگي خاصي در پوست ايشان ايجاد کرده که علاوه بر قاشق امکان جذب قطعات شيشه، سراميک و حتي پلاستيک را نيز مي‌دهد و لذا موضوع مغناطيسي بودن بدن در اين موارد منتقي است.
آقاي مباشري گفت: مغناطيسي بودن بدن با پاشيدن قدري آرد روي پوست محل جذب قابل رد يا تاييد است. شايد بهترين روش براي افراد علاقمند به شناسايي پديده مغناطيسي بودن بدن، نزديک کردن بخشي از بدن به صورت افقي به گرده يا براده آهن باشد تا در صورت جذب عمودي آن از يک فاصله نزديک در مقابل جاذبه زمين از وجود بيومغناطيس در شخص مطمئن شوند.
وي افزود: علاوه بر اين، با توجه به قطب نما‌هاي مغناطيسي تعبيه شده در اکثر گوشي‌هاي موبايل، مي‌توانند با نصب آپ‌هاي مختلف با عناوين گوس متر يا تسلامتر (ميدان سنج) گوشي تلفن همراه خود را به يک دستگاه شناسايي ميدان مغناطيسي تبديل کرده و عملا امکان شناسايي ميدان مغناطيسي در بدن خود يا بستگان با استفاده از گوشي را فراهم سازند.
آقاي مباشري گفت: پروتئين‌هاي خاصي نظير فريتين در بدن وجود دارند که ضمن امکان اکسيد کردن آهن دو ظرفيتي و تبديل آن به آهن سه ظرفيتي، توانايي نگهداري تا 4500 اتم آهن را به صورت فري هيدرات در خود دارند. اين پروتئين‌ها به صورتي گسترده در داخل سلول‌ها و فضاي بين سلولي پراکنده شده اند، اما توزيع ناهمگون اتم‌هاي اکسيد آهن در آنها، ويژگي ضدمغناطيس در آن‌ها ايجاد کرده است.
وي افزود: در موارد سنتزشده مي‌توانند با ايجاد آرايش صحيح اتم ها، آن‌ها را به صورت سوپر پارامغناطيس درآورند، اما اينکه تجمع توده‌هاي زياد آن‌ها در يک محل و ايجاد يک کانون مغناطيسي قوي ناپايدار امکان پذير است يا خير جاي بحث و بررسي دارد و اگر اتفاق افتاده باشد و دوام کافي داشته باشد، با روش‌هاي فوق قابل شناسايي است. در عين حال استفاده از اين کمپلکس‌ها باعث افزايش قدرت تشخيص (MRI) در جهت شناسايي بيان ژن‌ها و تمايز سلولي شده است.
آقاي مباشري ادامه داد: با شيوع ويروس کرونا از چين و بروز پاندمي کرونا، محققان امکان بيان و ساخت اين پروتئين را به مراه پروتئين اسپايک ويروس در سلول‌هاي موش فراهم ساخته و از آن به عنوان نانوذرات خود تجمعي حامل پروتئين اسپايک ويروس با بازده بالا و مناسب براي توليد واکسن بهره گرفته اند. متعاقبا، کمپلکس نانوذرات حاصل را به موش تزريق کرده و براي بررسي ايجاد ايمني در موش از آن استفاده کردند که نتايج خوبي به دست داد.
وي ادامه داد: موضوع بيومغناطيس پديده جديدي نيست و حتي قبل از کرونا گزارش‌هايي از حدود 40 نفر در سنين و جنسيت‌هاي مختلف در دنيا و دو مورد هم در ايران، که جذب فلزات به بدن خود را با بيومغناطيس مرتبط ساخته اند، در حال بررسي است.
آقاي مباشري افزود: اثر ميدان مغناطيسي بر رفتار سلول‌ها و گا‌ها تمايز آن‌ها با وجود فقدان پروتئين‌هاي مغناطيسي در سلول‌هاي مورد آزمايش، از طريق تحقيقات بيوفيزيکي در جهت بهره گيري از ميدان‌هاي مغناطيسي براي ترميم نخاع در سطح سلولي و ملکولي در آزمايشگاه شناسايي شده و حکايت از عملکرد احتمالي پديده‌هاي کوانتومي دارد.
وي ادامه داد: از نظر تئوري الکتروليت‌هاي بدن هم اگر به طور شاخص و هدفمند تغيير کنند، مي‌توانند شدت ميدان را افزايش دهد، اما با توجه به اطلاعات موجود از واکسن‌ها نحوه اثر و مکانيسم احتمالي تاثير آن‌ها در ايجاد ميدان مغناطيسي معلوم نبوده و لذا متاسفانه قابل بحث نيست.
آقاي مباشري بيان داشت: هرچند در واکسن‌ها از جمله کرونا نانو پارتوکل‌ها استفاده مي‌شود، ولي بدون داشتن اطلاعات کامل از کم و کيف واکسن ها، که بعضا بخاطر حقوق مالکيت معنوي به طور کامل معلوم و آشکار نيستند، نمي‌توان در مورد مکانيسم‌هاي مطرح و توانمندي آن‌ها در ايجاد ميدان مغناطيسي در بدن اظهارنظر کرد.
وي افزود: سيستم‌هاي زنده در تمام موجودات فوق العاده پيچيده اند و بررسي عملکرد و ساختار سامانه‌هاي زيستي نظير ميکروارگانيسم‌هاي ويروسي، ميکروبي در داخل و خارج از بدن کاري بس دقيق و حساس است و نيازمند زيرساخت‌هاي دقيق، پيشرفته، جامع، کامل، کارآمد و ايمن است.
آقاي مباشري گفت: در اين بين تاسيس آزمايشگاه‌هاي سطح ايمني زيستي کلاس3 (BSL 3) که کماکان کشور از آن بي بهره بوده فوق العاده ضروري است. وجود اين آزمايشگاه ها، در کنار آزمايشگاه‌هاي مکمل بيوفيزيکي، بيوشيمي، بيوانفورماتيک و فيزيولوژي، تجهيزات و ... در قالب مجتع بين المللي تحقيقات ميکروارگانيسم ايران که کنسرسيوم دانشگاهي کرونا با نهايت تلاش به دنبال ايجاد آن است، عملا امکان بررسي جامع و کامل پديده‌هاي شناسايي ويروس، واکسن، بيومغناطيس، بيوالکترومغناطيس، بيورزونانس، بيوامپدانس و ... را که رويکرد‌هاي نوين جهاني مطرح در تضمين سلامت کشور در زمينه‌هاي مرتبط در پزشکي، کشاورزي، دامپروري و محيط زيست است و با امکانات موجود امکان بررسي و توصيف کامل آن‌ها وجود ندارد، فراهم خواهد ساخت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar