مجله ايلياد/ سيستم «TLS» که يک آزمايشگاه شيمي است و بر روي مريخ‌نورد «کنجکاوي» ناسا نصب شده است، توانسته چهار بار در طول شب وجود متان در حفره‌ي گيل مريخ را تاييد کند، ولي همين سيستم طي دو بار نمونه‌برداري در طول روز نتوانسته وجود متان را در اين حفره تشخيص دهد. اين اندازه‌گيري‌ها نشان مي‌دهد که متان تنها در طول شب در اتمسفر نزديک سطح مريخ تجمع دارد، ولي در طول روز غلظت آن به کمتر از حدود قابل تشخيص سيستم موجود بر روي کنجکاوي مي‌رسد. سيستم‌هاي نصب شده بر روي مدارگرد TGO آژانس فضايي اروپا نيز در گذشته نتوانسته بود متان را در طول روز بر روي مريخ تشخيص دهد. نتايج اين مطالعه‌ي جديد در مجله‌ي Astronomy & Astrophysics منتشر شده است.

اتمسفر مريخ عموماً از دي‌اکسيد کربن با غلظت ۹۵ درصد، نيتروژن با غلظت ۳ درصد، آرگون با غلظت ۱.۶ درصد و مقادير کم اکسيژن و آب تشکيل شده است. وجود متان در اتمسفر مريخ براي اولين بار در سال ۲۰۰۳ کشف شد. بر روي زمين، متان توسط ميکروب‌ها توليد مي‌شود. از آنجا که تصور مي‌شود حيات بر روي مريخ وجود نداشته باشد، کشف متان بر روي اين سياره هيجان‌انگيز است. با اين حال فرآيندهاي زمين‌شناسي که شامل برهمکنش سنگ‌ها، آب و گرما هستند نيز قابليت توليد متان را دارند.

قبل از اينکه منشاء متان بر روي مريخ کشف شود، اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا در برخي اوقات در اتمسفر مريخ متان شناسايي مي‌شود، ولي هنوز هم برخي از سيستم‌هاي مطالعه کننده‌ي مريخ نمي‌توانند وجود متان را بر روي اين سياره تشخيص دهند. کنجکاوي تا کنون چندين بار وجود متان را در حفره‌ي گيل تشخيص داده است، ولي سيستم‌هايي مانند TGO تا کنون نتوانسته‌اند وجود اين ماده را در اتمسفر مريخ تشخيص دهند.

زماني که TGO در سال ۲۰۱۶ عملياتي شد، دانشمندان منتظر بودند سيستم‌هاي تشخيصي موجود بر روي آن وجود متان را در همه جاي مريخ تشخيص دهند، ولي اين اتفاق رخ نداد. با کشف متان در اتمسفر مريخ توسط مريخ‌نورد کنجکاوي، اين نظريه نيز مطرح شده است که خود کنجکاوي متان توليد مي‌کند.

مطالعات بيشتر نشان داد که عدم سازگاري بين داده‌هاي TGO و مريخ‌نورد کنجکاوي به زمان نمونه‌برداري آن‌ها ارتباط دارد. آن‌ها دريافتند که نمونه‌برداري کنجکاوي در شب مريخ باعث تشخيص متان در اتمسفر آن مي‌شود. محققين اين نظريه را مطرح کرده‌اند که شب‌هنگام گرماي خورشيد وجود ندارد و هواي سرد در اتمسفرهاي بالاتر به سمت سطح مريخ حرکت مي‌کنند و هواي گرم نزديک سطح به سمت بالا مي‌رود. در واقع هوايي که در شب نزديک سطح وجود دارد، حاوي متان است و با برآمدن خورشيد و روز شدن، گرما باعث ايجاد حرکت در اتمسفر مريخ مي‌شود و غلظت متان به حدي کم مي‌شود که دستگاه‌هاي اندازه‌گيري قادر به تشخيص آن نيستند.

پس از ارائه‌ي اين نظريه توسط دانشمندان، متخصصين کنجکاوي نمونه‌برداري‌هايي را از اتمسفر مريخ در طول روز انجام دادند و عدم وجود متان در اتمسفر روز حفره‌ي گيل تاييد شد.

علي‌رغم انجام مطالعات و آزمايش‌هاي مختلف بر روي اتمسفر مريخ، متان موجود در آن هنوز هم به صورت يک راز باقي مي‌ماند و بايد مطالعات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar