سيناپرس/ نتايج يک تحقيق بين المللي جديد نشان مي دهد که گوش دادن به يکي از سونات هاي ساخته شده توسط آهنگ ساز بزرگ اتريشي، ولفگانگ آمادئوس موتزارت مي تواند جهش هاي فعاليت الکتريکي مرتبط با صرع را در مغز افراد مبتلا به صرع مقاوم به دارو کاهش دهد.
 بر اساس يافته هاي يک پژوهش جديد، گوش دادن به سونات ساخته شده براي دو پيانو در ر (D) ماژور (K448) موتزارت براي حداقل 30 ثانيه احتمالاً با فراواني کمتر جهش هاي فعاليت الکتريکي مرتبط با صرع در مغز افراد مبتلا به صرع مقاوم به دارو در ارتباط است. 
اين يافته ها همچنين نشان مي دهند پاسخ هاي هيجاني مثبت به K448 ممکن است در اثرات درماني مثبت آن نقش داشته باشند.
پژوهش هاي سابق نيز نشان داده  بودند که گوش دادن به K448 با فراواني کمتر جهش هاي فعاليت الکتريکي مرتبط با صرع در مغز افراد مبتلا به صرع ارتباط دارد. بااين وجود، تأثير مدت زمان موسيقي در اين رابطه و دلايل آن نامشخص بوده است.
مجريان اين تحقيق از مدرسه پزشکي گيسل دارتموث آمريکا براي اندازه گيري فعاليت الکتريکي در مغز 16 بزرگسال دچار صرع مقاوم به دارو، حين گوش دادن آن ها به مجموعه اي از 15 تا 90 ثانيه کليپ موسيقي، شامل K448، از الکترو آنسفالوگرافي EEG استفاده کردند.
آن ها دريافتند که گوش دادن به 30 تا 90 ثانيه از موسيقي K448 (و نه ديگر انواع موسيقي)، به طور ميانگين با حدود 70 درصد کاهش در تعداد جهش هاي فعاليت الکتريکي مرتبط با صرع در سرتاسر مغز ارتباط دارد. 
اين کاهش ها بيشتر در قشرهاي پيشاني چپ و راست مغز، يعني بخش هايي از مغز که در تنظيم پاسخ هاي هيجاني دخيل هستند، ديده مي شود. 
پژوهشگران فوق همچنين مشاهده کردند که وقتي شرکت کنندگان به انتهاي بخش هاي بلند و پرتکرار سونات K448 گوش مي دادند، يک نوع فعاليت الکتريکي که به عنوان فعاليت تتا شناخته مي شود در قشرهاي پيشاني آن ها افزايش مي يابد. 
پژوهش هاي قبلي نيز نشان داده بودند که فعاليت تتا ممکن است با پاسخ هاي هيجاني مثبت به موسيقي در ارتباط باشد.
محققان فوق اين فرضيه را مطرح کرده اند که گوش دادن به سونات K448 براي مدتي به کوتاهي 30 ثانيه نيز مي تواند شبکه هايي را درون مغز فعال کند که با پاسخ هاي هيجاني مثبت به موسيقي در ارتباط هستند و توسط قشر پيشاني تنظيم مي شوند. 
آن ها نشان داده اند که فعال سازي اين شبکه ها مي تواند در کاهش جهش هاي فعاليت الکتريکي مرتبط با صرع در ميان افراد مبتلا به صرع مقاوم به دارو مرتبط باشد.
اين يافته ها در مجله گزارشات علمي (Scientific Reports) که يک نشريه معتبر جهاني است، منتشر شده اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar