آخرین خبر/ ما این نیرو را هر وقتی که شیئی در جاده ای منحنی یا پیچ داری حرکت می کند ملاحظه می کنیم. حال فرض می کنیم که شما در همان اتوبوس باشید که به طور ناگهانی از سر پیچ عبور می کند در این هنگام محتملاً خود را در حال خارج شدن از صندلی می بینید که دلیل این حرکت ناگهانی شما همان نیروی گریز از مرکز می باشد.
نیروی گریز از مرکز را می توان با به کار بردن فرضیه مذکور توصیف نمود. هنگامی که اتوبوس دور می زند، خاصیت فیزیکی ماده موجب می شود که جسم شما در خطی مستقیم به حرکت در آید و بنابران متمایل به حرکت به طرف جلو و خارج از منحنی می شوید تا بتوانید حرکت مستقیم اصلی خود را نگاه دارید.
به نظر می رسد که نیروی گریز از مرکز پیوسته اشیاء را به بیرون از خط منحنی فشار می دهد.
به همین سبب است که غالباً جاده ها در اطراف پیچ ها کج و یک بر هستند و یا این که هواپیما ها هنگام دور زدن، یک بر می شوند و یا هنگامی که سوار دوچرخه هستید شما به طرف داخل تکیه می کنید.
این اتکاء داخلی و اختلاف سطح در سر پیچ ها و حالت فرود هواپیما و غیره، در متوازن نمودن نیروی گریز از مرکز کمک می کنند وگرنه اشیاء را به طرف خارج پرتاب خواهند نمود. اتکاء داخلی، میل و گرایش حرکت به طرف بیرون را متعادل ساخته و شما می توانید به خوبی دور بزنید.

برگرفته از _know_the_world 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar