آخرین خبر/ سحابی گل‌سرخ یکی از سحابیهای صورت فلکی تک‌شاخ است و در نزدیکی خوشه ستاره‌ای NGC 2244 قرار دارد. سحابی گل‌سرخ سحابی پخشیده‌ای است در صورت فلکی تک‌شاخ به پهنای یک درجه که یک ستارهٔ قدر پنج را فراگرفته است و به شکل گل سرخ دیده می‌شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar