سیناپرس/ قانون بقای ماده و انرژی در جهان ما حاکم است و تمامی موجودات و اشیا پس از مرگ و نابودی به اتم های سازنده خود تجزیه شده و این چرخه ادامه دارد. حال ما قصد داریم در زمان سفر کرده و داستان منشأ شگفت ‌انگیز اتم‌ هایی که بدن ما را تشکیل می‌دهند کشف کرده و بدانیم  میلیون ‌ها سال پیش اتم های بدن ما در چه شرایطی بود؟
برای این که بدانیم اتم های بدن ما در گذشته به چه شکلی بودند باید بدانیم چهار عنصر، ۹۶ درصد از جرم بدن شما را تشکیل می دهد؛ اکسیژن، کربن، هیدروژن و نیتروژن. در این میان اکسیژن بیش از ۶۱ درصد از جرم بدن شما را تشکیل می دهد، در حالی که هیدروژن تنها ۱۰ درصد از بدن انسان را تشکیل می دهد. البته هیدروژن عنصر بسیار سبک تری است، بنابراین حدود ۶۳ درصد اتم های شما اتم های هیدروژن، ۲۴ درصد اکسیژن و ۱۲ درصد کربن هستند.
بیشتر اتم‌ های هیدروژن شما از آبی که می ‌نوشید می ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و اگر این آب لوله ‌کشی از یک مخزن باشد، ۱۰۰ سال پیش این اتم‌ها می ‌توانستند در هر یک از اقیانوس‌ های جهان باشند. سفره های آب زیرزمینی با سرعت کمتری در طی چند هزار سال تبادل آب می کنند. بنابراین حتی ۱۰۰۰ سال پیش، ممکن است مقداری از هیدروژن بدن شما در آب های زیرزمینی زیر پای شما بوده باشد.

اتم های اکسیژن شما از هوایی که تنفس می کنید وارد بدن شما می شود. گازهای موجود در اتمسفر به روشی آشفته توسط آب و هوا تولید می ‌شوند، اما از نظر علمی می ‌توان فرض کرد که هر اتم اکسیژن معینی می تواند تا چند سال پیش در هر نقطه‌ای از جهان وجود داشته باشد.
اتم‌ های کربن و نیتروژن معمولا از مواد غذایی می ‌آیند و کشاورزی جهانی شده امروزی نیز آن اتم‌ ها را از سراسر جهان وارد بدن افراد می ‌کند. یک میلیون سال پیش بازه زمانی به اندازه کافی طولانی محسوب می شود که طی آن بیشتر اتم های بدن شما به طور مساوی در سطح و جو سیاره توزیع شوند.به طور کلی می توان تصور کرد برخی از این عناصر در صخره ها ایجاد شده و منتظر هوازدگی و رها شدن در جو یا جذب گیاهان باشند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که سالانه حدود ۵ هزار تن ماده جدید از فضا به زمین سقوط می کند. بنابراین، این یک قطعیت آماری است که میلیون‌ ها سال پیش، برخی از اتم‌هایی که قرار بود شما را تشکیل دهند، در سیارک ‌ها به دام افتاده بودند و در مسیرهایی که در نهایت با زمین برخورد می ‌کردند، در فضا شناور بودند.
بنابراین اتم های سازنده بدن شما احتمالا یک میلیون سال پیش در سراسر جهان هستی و نه فقط کره زمین گسترده بودند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar