فارس/ رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي ايران از افزايش 70 درصدي مصرف قليان در پايتخت طي يک دهه گذشته خبر داد. مصطفي اقليما با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش مصرف مواد مخدر و دخانيات در کشور گفت: به طور معمول، اقدامات صورت گرفته در اين عرصه بيشتر به نام گذاري روز يا هفته اي به نام مبارزه با موادمخدر يا دخانيات ختم مي شود، اين در حالي است که تاکنون هيچ آماري از تعداد مصرف کنندگان موادمخدر و حتي دخانيات نه تنها در تهران بلکه در کشور نيز وجود ندارد. رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي ايران ادامه داد: فارغ از موضوع مصرف موادمخدر يکي از مواردي که مي توان با اختيار بيشتري آن را مهار کرد، بحث کنترل دخانيات است. اين در حالي است که توليد سيگار با بودجه دولتي است و حتي بخش زيادي از سيگارهاي قاچاق هم به شکل قانوني وارد کشور مي شوند. وي تصريح کرد: در شرايطي که سيگار کم خرج ترين راه خودنمايي است، نمي توان با افزايش قيمت سيگار احتمال کاهش مصرف آن را داد. ضمن اينکه امروزه سيگار و قليان به يکي از اسباب تفريح تبديل شده اند و در مورد قليان مي توان گفت که در سال هاي اخير به عنوان وسيله پذيرايي در مهماني ها و دورهم نشيني ها استفاده مي شود. اقليما تاکيد کرد: همين سياست موجب شده است که با وجود تمام محدوديت ها مصرف قليان نه تنها در تهران کم نشده است که در سال هاي اخير تقريباً با رشد 70 درصدي رو به رو بود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar