مهر/ معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست گفت: اگر سه عنصر آب، خاک و هوا را رکن اساسي زمين قرار دهيم، مي‌بينيم که کشور ما شرايط مطلوبي ندارد.‌ مسعود تجريشي به مناسبت هفته دولت با اشاره به وظايف معاونت محيط زيست انساني گفت: وقتي انسان را محور مي گيريم، آنچه پيرامون انسان شکل مي‌گيرد، درحوزه معاونت محيط زيست انساني قرار مي‌گيرد. آب، خاک وهوا که مجموع آنها مي‌شود محيطي که انسان بر آن اثر مي‌گذارد و بر اساس عملکردش از آن اثر مي پذيرد. وي افزود: اگر آب و خاک و هوا را بخواهم به عنوان سه رکن اصلي مطرح کنيم مي بينيم در هيچ کدام شرايط خوبي نداريم. تجريشي با تاکيد بر اين که بالاترين نرخ برداشت آب را در دنيا داريم گفت: نحوه الگوي مصرف و استفاده از آب به سمتي رفته که در پنج دهه اخير از کشوري که مي‌توانستيم مصارف بهينه منابع آبي داشته باشيم به سمتي رفتيم که آبهاي سطحي و منابع آبي زير زميني را به بيشترين شکل استفاده و به وسيله پمپ ها استخراج کرديم. در حال حاضر شاهد مصرف ۱۱۰ درصدي آب‌هاي تجديد پذير هستيم. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با طرح اين که بالاترين نرخ فرسايش خاک را نيز ايران دارد گفت: تمام اتفاقات در محيط‌هاي انساني به سياست و مديريت خود ما باز مي‌گردد. فرسايش خاک به واسطه فعاليت‌هاي کشاورزي و چراي نا محدود دام است. معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست با اشاره به اينکه کلانشهرهاي ايران بالاترين نرخ آلودگي هوا را دارند نيز تصريح کرد: عمده مشکلات و معضلات زيست محيطي به عدم هماهنگي دستگاه‌ها و الگوي زندگي باز مي‌گردد. تجريشي به آلودگي شديد هوا و وضع نامطلوب کيفيت آن اشاره کرد و گفت: در بحث هوا نيز برخي سياست ها، نحوه نگاه، تصميم گيري‌ها و سبک زندگي ما تاثير عميقي گذاشته است. در تهران و کلانشهرهاي ديگر الگوي تک سرنشيني و استفاده از خودروي شخصي بر استفاده از وسايل حمل نقل عمومي غالب شده که همين امر باعث افزايش آلودگي هوا در کلانشهرها شده است. البته مي توانيم تهديدها را به فرصت‌هاي خوبي تبديل کنيم. وي تاکيد کرد: وقتي به جايگاه جهاني مان نگاه مي کنيم در بين ۸۰ تا۱۱۰ کشورهستيم که عمده آن به عدم هماهنگي بين دستگاهها داريم و از منابع طبيعي به عنوان موتور توسعه استفاده کرديم و مردم کم کم احساس کردند محيط زيست وظيفه دولت است. فرصت هايي هم هست مي بينيم مي‌توانيم اين تهديد ها را به فرصت هايي تبديل کنيم. اول بايد به اين جمع بندي برسيم که مشکل وجود دارد و خودمان اين مشکل را ايجاد کرديم و بايد به دنبال راه کار حل اين مشکلات باشيم. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar