فارس/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرباز گفت: به دنبال گرفتار شدن 15سر تمساح بزرگ جثه در داخل حوضچه سد پیشین، امداد و نجات آنها در اولویت کاری اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان قرار گرفت.

بهزاد دهواری صبح امروز در این زمینه اظهار کرد: امداد و نجات تمساح‌های گرفتار در حوضچه سد پیشین در اولویت کاری اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرباز گفت: در پی بارندگیهای بهاره در سرشاخه‌های ورودی آب سد پیشین و همسطح شدن تراز آب سد با سرریز، تمساح‌های که برای استراحت شبانه برروی سطح بتنی سرریز می آیند، سر خورده و به داخل حوضچه آرامش سد می افتند و با توجه به وضعیت فیزیکی حوضچه آرامش، امکان خروج طبیعی تمساح ها وجود ندارد. لذا این تمساح ها توسط محیط بانان باید زنده گیری و مجددا در دریاچه پشت سد رها سازی شوند.
در همین زمینه امیر حمزه درخشانی سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان به منظور بررسی وضعیت تمساح های گرفتار در حوضچه آرامش سد مذکور و اقداماتی که تاکنون در برای حفاظت و جلوگیری از تلفات این تمساح ها توسط حفاظت محیط زیست شهرستان سرباز انجام شده از قبیل تامین آب حوضچه آرامش بوسیله لوله، تغذیه دستی و زنده گیری تعدادی تمساح و انتقال به پشت سد بازدید کردند.
دهواری افزود: در حال حاضر تعداد 15سر تمساح بزرگ جثه (بین 2 تا 3 متری) در داخل حوضچه آرامش سد گرفتار شده اند که امیدورایم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن عملیات زنده گیری و انتقال تمساحهای مذکور را انجام دهیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید