آخرین خبر/ پلمپ کارگاهی که آرد دولتی را به عنوان آرد آزاد می فروخت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید