تسنیم/ پس از حذف" عنوان شهید" از برخی معابر شهر تهران، اینبار حذف کلمه شهید به ایستگاه‌های بی‌آرتی رسید!

چندی است که اخبار حذف "عنوان شهید" از معابر شهر تهران خبرساز شده است به طوری که کلمه "شهید" از روی برخی از تابلوهای پرچمی خیابان‌ها و کوچه‌های شهر تهران در مناطق مختلف حذف شده است.
پس از این اتفاق شهرداری تهران، طی اطلاعیه‌ای از شهروندان حذف نام "شهید" از خیابان‌ها را گزارش کنند!
اما ظاهراً شهرداری تهران نه تنها قصد اصلاح این رویه ضدارزشی خود در حذف "عنوان شهید" از سطح معابر تهران را ندارد بلکه حالا اخبار جدید حکایت از حذف نام شهید از "ایستگاه‌های بی‌آرتی" دارد!
بر همین اساس اخیراً عنوان شهید از "ایستگاه بی‌آر‌تی شهید مدنی" حذف شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید