باشگاه خبرنگاران/ شهردار تهران در رشته توئیتی از به زیر تیغ جراحی رفتن خود خبر داد.

پیروز حناچی شهردار تهران در رشته توئیتی از به زیر تیغ جراحی رفتن خود خبر داد.
شهردار تهران در رشته توئیت خود نوشت به دلیل عمل جراحی اخیر پزشک معالج من را برای مدت از انجام فعالیت‌های سنگین منع کرده است.
امیدوارم با لطف خداوند و دعا دوستان به زودی در پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو با همشهریان عزیزم هم‌رکاب شوم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید