آخرین خبر/ ثبت نام در سامانه سماح الزامی است. زائران حسینی تا 7 آبان می توانند با پاسپورت به عتبات مشرف شوند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید