٧٨٦
٠

مهر/ کلهری مدیر کل راه‌های شمال کشور درباره تعریض جاده هراز و مشکل ترافیکی این مسیر گفت: در این مسیر چند گره ترافیکی داریم که مهم‌ترین آن در سد هراز است که تا پایان سال با حل می‌شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید