٥٩٥
٠

صدا و سیما/ کشته شدن 2 نفر و ویران شدن صد خانه در آتش سوزی جنگل در استرالیا.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید