تسنیم/ مدیر گشت های تعزیرات گفت: گشت های کنترل قیمت ما دو برابر شده است.

حسین ایزدی مدیر گشت های تعزیرات گفت: در حوزه تهران همکاری خوبی با سازمان اصناف، پلیس اقتصادی و اتحادیه ها ایجاد شده است.
مدیر گشت های تعزیرات درباره افزایش قیمت تاکسی های شهری هم گفت: متولی مدیریت حمل و نقل شهری به عهده شهرداری است.
وی با اشاره به افزایش قیمت گوجه افزود: در زمان بارندگی چون کشاورز برداشتی ندارد، قیمت این محصول افزایش یافته است و این ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.
مدیر گشت های تعزیرات گفت: با کم فروشی به شدت برخورد می کنیم. سید مجتبی شفیعی دبیر ستاد پایش حمل و نقل شهری وزارت کشور هم گفت: ستاد های مرکزی و استانی تشکیل شده و کل سامانه های شهری را دربرمی گیرد.
وی افزود: هر روز گزارش های استانی را از همه استان ها دریافت می کنیم. شفیعی گفت: در پایش های انجام شده افزایشی جهشی نداشتیم و اگر افزایشی هم صورت گرفته تخلف بوده است.
وی افزود: آژانس ها تحت نظارت اصناف هستند و ما نظارت مستقیمی نداریم. شفیعی تصریح کرد: در شهر تهران از تخلف آژانس به صنف مربوطه باید شکایت کرد و در صورت تخلف انجام شده، برخورد می شود.
دبیر ستاد پایش حمل و نقل شهری وزارت کشور در پاسخ به این سوال که چرا همه تاکسی ها افزایش قیمت داده اند، گفت: در شرایط خاص کرایه ها متفاوت است مثل شرایط برف و باران.
افضلی معاون بازرسی سازمان صمت تهران هم گفت: بیش از 6 هزار بازرسی داشتیم که 68 مورد گشت مشترک با اصناف، اتحادیه ها و پلیس اقتصادی بوده است.
وی افزود: سامانه 124 از 7 صبح فعال است و روزانه بیش از 20 هزار تماس ظبط شده است.
خسرو ابراهیمی نیا نائب رئیس اتاق اصناف تهران هم گفت: 835 مورد بازرسی داشتیم که حدود 171 پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: اکثر مواردی که پرونده تشکیل شده بیشتر گرانفروشی یا نداشتن قیمت روی اجناس بوده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید