ايلنا/ معاونت امور دولت دفتر هيات دولت نهاد رياست جمهوري به­ منظور تسهيل دسترسي عمومي به متن کامل ستاد ملي مقابله با کرونا و تأمين حق مردم بر آگاهي از حقوق و تکليف‌هاي خود و همچنين، تقويت همسويي دستگاه‌ها در اجراي تدابير اتخاذ شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور را گردآوري کرده و براي نخستين بار در پايگاه اطلاع ­رساني دفتر هيات دولت منتشر مي‌کند.

در اواخر ســال ۱۳۹۸ که شــيوع «کرونا ويروس کوويد ۱۹» به ايران محرز شد، به دليل سرعت شيوع و کشندگي بالاي آن و ضرورت اتخاذ تدابير هم افزا و همگراي دستگاه‌ها براي کنترل بيماري و پيامدهاي آن، شـوراي عالي امنيت ملي کشـور با صـدور مصـوبه‌اي «سـتاد ملي مقابله با بيماري کرونا» را ايجاد کرد.
ستاد ياد شده که با عضويت مقامات و دستگاه‌هاي ذي ربط براي مقابله با ابعاد مختلف کرونا تشکيل يافته است، مرجع اصلي تصميم‌گيري در امور مرتبط با کرونا است و مصوبات آن، مبناي اقدام ساير دستگاه‌ها براي مواجهه هوشمند با کرونا قرار گرفته است.
در همين راستا معاونت امور دولت دفتر هيات دولت نهاد رياست جمهوري به­ منظور تسهيل دسترسي عمومي به متن کامل مصوبات و بازتاب شايسته تصميمات و تلاش‌هاي مستمر و مؤثر ستاد ملي مقابله با کرونا و تأمين حق مردم بر آگاهي از حقوق و تکليف‌ هاي خود و همچنين، تقويت همسويي دستگاه‌ها در اجراي تدابير اتخاذ شده، مجموعه مصوبات ستاد مذکور را گردآوري کرده و براي نخستين بار اين مصوبات در پايگاه اطلاع رساني دفتر دولت منتشر مي­‌شود.
در اين مجموعه، مصوباتي که تاکنون در اختيار دفتر هيات دولت قرار گرفته است، تنظيم و تدوين گرديده و در عين حال، قوانين و مقررات مرتبط با برخي از مصوبات يادشده به صورت تنقيحي در پاورقي مصوبه ذکر شده است.اميد است تا زمان کنترل قطعي کرونا و استمرار فعاليت ستاد، مصوبات جلسه‌هاي بعدي آن نيز در اختيار مردم، دستگاه­‌ها، جامعه دانشگاهي و حقوقي قرار گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar