فارس/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور آخرين وضعيت رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در مدارس را از تاريخ 11 تا 19 شهريور ماه منتشر کرد که بر اساس آن، 85 درصد معلمان و دانش‌آموزان ماسک مي‌زنند.

سال تحصيلي جديد از 15 شهريور آغاز شد و مدارس کشور داير شدند اما از چندين هفته قبل‌تر از آن، مدارس براي حضور دانش‌ آموزان متناسب با پروتکل‌هاي وزارت بهداشت در حال آماده‌سازي بودند.
در اين راستا تيم‌هاي وزارت بهداشت بر روند آماده‌سازي مدارس از نظر بهداشتي، نظارت‌هايي را داشتند که بر اساس آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آخرين وضعيت رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در مدارس را از تاريخ 11 تا 19 شهريور ماه منتشر کرد.
بر اساس اين گزارش، تعداد کل مدارس در کشور 111 هزار و 473 واحد مي‌باشد که از اين تعداد 57 هزار و 291 واحد مدارس روستايي و 54 هزار و 182 واحد مدارس شهري هستند؛ تعداد دانش آموزان ثبت‌نام شده در مدارس در سال تحصيلي جديد 14 ميليون و 378 هزار و 176 نفر است و از آغاز سال تحصيلي جديد تاکنون از 15 هزار و410 مدرسه توسط متخصصان و بازرسان بهداشت 30 دانشگاه علوم پزشکي بازرسي به عمل آمده است.
در بازرسي‌هاي انجام شده انجام صحيح گندزدايي کلاس‌ها و محيط مدرسه 80.1 درصد، تهيه و وجود مايع دستشويي در سرويس‌هاي بهداشتي 86.6 درصد، رعايت فاصله‌گذاري بين صندلي، نيمکت، کارکنان و دانش‌آموزان 76 درصد، تهويه مناسب در فضاي کلاس‌ها و فضاهاي عمومي معادل 56 درصد و استفاده از ماسک توسط کارکنان و دانش آموزان 85 درصد ذکر شده است.
بالاترين درصد رعايت مفاد پروتکل بهداشتي در مدارس، مربوط به شهرستان بم و به ميزان 96 درصد اشاره شده است.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar