آخرين خبر/ سروستاني مدير عامل اتحاديه دامداري : زمانيکه دام روي دست دامدار پروار شده و نميخرند بهتر است قاچاق شود که بازار به هم بريزد تا دام دامدار را به قيمت واقعي بخرند. ويدئو را مشاهده نمائيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar