خراسان/ جوان 22 ساله اي که نگهبان فنس هاي يک زمين فوتبال است درحالي به اتهام اغفال کودکان و نوجوانان دستگير شد که تجهيزات پليسي غيرمجاز را نيز به همراه داشت.

ماجراي «عقرب کثيف» زماني لو رفت که زمزمه تهديد و اغفال برخي از کودکان و نوجوانان در محل پيچيد. با گزارش اين موضوع به کلانتري بلافاصله تحقيقات گسترده اي توسط نيروهاي زبده دايره اطلاعات و با صدور دستوراتي از سوي سرهنگ احمد دهقان (رئيس کلانتري) آغاز شد. ماموران انتظامي در اولين مرحله از اقدامات پليسي، منابع و مخبران محلي را به کار گرفتند و بررسي هاي غيرمحسوسي را در اين باره ادامه دادند.

گزارش خراسان حاکي است، تحقيقات محرمانه پليس با جمع آوري اسناد و مدارک درباره «عقرب کثيف» در حالي به شناسايي هويت وي انجاميد که تعدادي از شهروندان نيز از رفتارهاي اين جوان 22 ساله (متهم) ابراز نارضايتي کردند.

هنوز بررسي هاي بيشتر براي ابعاد گزارش‌هاي دريافتي پليس ادامه داشت که ناگهان وقوع حادثه اي هولناک روند تحقيقات در اين پرونده را تغيير داد. جواني در تماس با نيروهاي انتظامي ادعا کرد: «از سر کار به منزل برمي گشتم که ديدم فردي برادر کوچکم را به زور سوار يک دستگاه پرايد سفيد مي کند. در حالي که فرياد مي زدم و از اهالي کمک مي خواستم به طرف جوان پرايد سوار دويدم و با کمک تعدادي از اهالي محل، برادرم را پياده کردم اما در اين ميان جواني که با شوکر برادرم را تهديد مي کرد، ناگهان يک دستگاه بي‌سيم را نيز به ما نشان داد. او که خود را مامور انتظامي معرفي مي کرد ما را هم تهديد به دستگيري کرد و گفت: الان اعلام مي کنم که شما را هم بگيرند! ».

با گزارش اين حادثه، بي درنگ، عمليات دستگيري متهم با کسب دستورات محرمانه قضايي، در دستور کار پليس قرار گرفت و آن ها جوان 22 ساله معروف به «عقرب کثيف» را در حالي به دام انداختند که نوجوان 13 ساله اي راز وحشتناکي را فاش کرد.

او مدعي شد: متهم مذکور قبلا او را اغفال کرده و با تهديد ،  خلاف منافي عفت  انجام داده است. اين نوجوان ادامه داد: متهم با اين ادعا که از اعمال کثيف خود فيلم برداري کرده است به من گفت که اگر اين ماجرا را براي کسي بازگو کني، فيلم را در فضاي مجازي منتشر مي کنم!

 همزمان با کشف دستبند، بي سيم و شوکر غيرمجاز از متهم اين پرونده، تحقيقات با صدور دستورات ويژه اي از سوي قاضي اسماعيل عندليب (معاون دادستان مرکز ) وارد مرحله جديدي شد و نيروهاي انتظامي ماموريت يافتند تا همه ابعاد و زواياي اين ماجرا را مورد کنکاش هاي دقيق پليسي قرار دهند.

ادامه تحقيقات توسط نيروهاي دايره اطلاعات کلانتري  بيانگر آن بود که متهم مذکور وظيفه نگهباني و نگهداري فنس هاي زمين فوتبال را به عهده دارد. با وجود اين  در حالي که برخي از شاکيان ديگر براي اعلام شکايت از اين متهم به کلانتري مراجعه کرده بودند، نماينده حقوقي شهرداري نيز به دليل سوءاستفاده متهم از اعتماد مردم به شهرداري، در کلانتري حضور يافت و شکايتي را عليه وي مطرح کرد.

به گزارش خراسان، با آن که متهم دستگير شده در برابر اسناد و مدارک موجود، اتهامات خود را انکار مي کند، اين پرونده براي طي مراحل قانوني به مجتمع قضايي ارسال شد تا تحقيقات با راهنمايي و دستورات قاضي پرونده ادامه يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar